Rapport Axfoods resultat fjärde kvartalet var klart svagare än analytikerna hade räknat med, tyngt av kostnadsökningar för sålda varor, drivmedel, logistik och it. Engångskostnaderna under kvartalet var också större än förväntat. Det framgår av analytikerkommentarer strax efter att Axfood lagt fram sin bokslutsrapport.

”Sammanfattningsvis var Q4-rapporten klart under förväntan, men de underliggande orsakerna bör inte upprepas framöver, enligt vår mening. Vi tror dock att aktien kommer att återhämta sig ganska snabbt och därmed erbjuder varje svaghet i kursen en köpmöjlighet”, skriver Kepler Cheuvreux, som upprepar sin köprekommendation och riktkursen 330 kronor för Axfood.

Kvartalets resultat kom in 9 procent lägre än Kepler Cheuvreux estimat. Analyshuset hänvisar avvikelsen till en svagare bruttomarginal på 12,6 procent, vilket var 0,9 procentenheter under förväntningarna.

Fortsatta prishöjningar från leverantörerna återspeglades inte fullt ut i priserna för konsumenterna, vilket hade en negativ effekt på bruttomarginalen.

”Vi bedömer att det kommer att finnas ett starkt fokus på inflationen vid inköp och prisutvecklingen för slutkonsumenter framöver och hur det påverkar Axfoods resultat”, skriver Kepler Cheuvreux.

Carnegie, som har en behåll-rekommendation för Axfoodaktien, lyfter också fram att marginalen var överraskande svag fjärde kvartalet.

Axfoods justerade ebit-resultat blev 9 procent lägre än vad Carnegie hade räknat med. Dessutom var engångskostnaderna avsevärt större än vad investmentbanken hade prognostiserat.

”Vi tror att konsensusestimaten sannolikt kommer att sänkas, antagligen med 3-5 procent för att reflektera att marginalutvecklingen var en besvikelse under fjärde kvartalet och risken för att kostnadsökningarna under kvartalet kan spilla över in i 2023”, skriver Carnegie.

På den positiva sidan lyfter Carnegie fram att Axfoods klart högre tillväxt än marknaden var ”imponerande”.

”Aktien har utvecklats ganska dåligt under de senaste månaderna; ned närmare 20 procent sedan i september, huvudsakligen som en följd av oro över ökade kostnader, vilket indikerar att detta redan var reflekterat i aktien”, skriver Carnegie.

Vid 10-tiden hade Axfood gått ned 4,2 procent till 257:60 kronor.