Aktie Kan SBB nå 300 miljarder kr i fastighetsvärde till 2026? Det är frågan som flera analytiker ställer sig efter fredagens kapitalmarknadsdag i Skellefteå.

Inför kapitalmarknadsdagen justerade SBB upp ett antal finansiella mål. Bland annat ska förvaltningsresultatet per aktie öka med i genomsnitt 15 procent per år över en femårsperiod. En höjd utdelning för 2021 till 1,32 kr ska föreslås till stämman och den ska sedan öka stabilt för varje år.

Men det mål som fick störst fokus var att värdet på fastighetsbeståndet ska öka från dagens 118 miljarder kr till 300 miljarder kr år 2026. Det tidigare målet var 125 miljarder kr till 2025.

”Sjunkande DA-krav”

Enligt bolaget ska detta bland annat ske med hjälp av projektportföljen, förvärv och med hjälp så kallad ”yield compression” (sjunkande direktavkastningskrav). Tillväxten ska dessutom ske utan nyemissioner, och föga förvånande – utan att målet om BBB+ rating på kort sikt och A- på lång sikt komprometteras med ökad skuldsättningsgrad.

Centralt för att nå 300 miljarder kr är enligt flera av analytikerna de sjunkande avkastningskraven (yield compression). Med denna faktor borträknad landar Carnegie i ett fastighetsvärde om 188 miljarder kr, men konstaterar samtidigt att ”det kan vara konservativt givet transaktionsmarknaden”.

Nordea kommer upp i 219 miljarder kr ”eftersom vi är mer konservativa på yield compression, förvärv och projektförändring”, skriver banken.

DNB Markets, som går mot strömmen med en säljrekommendation, kommer inte heller upp i 300 miljarder utan sjunkande direktavkastningskrav och påpekar att utan den kommer bolaget att behöva ytterligare kapital för att nå målet, men noterar samtidigt att bolaget menar att deras direktavkastningskrav är 100 punkter för högt”, skriver DNB.

Av de fyra analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av har tre analytiker köprekommendation men samtliga justerar upp sina riktkurser.

”Det är mycket tydligt att företaget kommer att fortsätta växa i hög hastighet. Vi förväntar oss att investerare är villiga att betala en premie för det på samma sätt som i andra branscher”, summerar Kepler Cheuvreux.

Förändringarna efter förra veckans besked:

Nordea Markets höjer riktkursen för SBB till 60 kr från 47 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för SBB till 56 kr från 46 kr. Rekommendationen köp upprepas.

Carnegie höjer riktkursen för SBB till 58 kr från 45 kr. Rekommendationen köp upprepas.

DNB Markets höjer riktkursen för SBB till 31 kr från 26 kr Rekommendationen sälj upprepas.

SBB:s aktie handlades upp 2,6 procent på fredagen. På måndagen fortsatte aktien upp och var vid klockan 10.30 upp 2,5 procent till 52,30 kr. Summeras de gångna tolv månaderna är uppgången i aktien nu drygt 110 procent.