Bostad Bostadspriserna sjönk något i juli, i linje med andra signaler om en dämpning på bostadsmarknaden. Den kraftiga prisuppgången ligger nu bakom oss och utvecklingen framöver lär bli klart lugnare än under pandemin. Det skriver analytiker i kommentarer till Valueguards boprisstatistik för juli.

”Nedgången är i linje med förväntningarna och väl i linje med vår prognos. Det är naturligt att bostadspriserna planar ut efter de otroligt kraftiga uppgångarna under det senaste året”, skriver Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector i en kommentar.

Valueguards HOX-index över de svenska bostadspriserna sjönk 0,8 procent i juli, vilket säsongsrensat motsvarar en liten nedgång om 0,2 procent. Det var den första säsongsrensade nedgången på bostadsmarknaden sedan i april 2020. I årstakt steg priserna 13,6 procent och de senaste tre månaderna har de varit stabila.

”Dämpade förväntningar”

För första halvan av augusti visar Valueguards data däremot på stigande priser på bostadsrätter i Stockholm, +0,7 procent från i juni, och i Göteborg, +0,7 procent. Dessa siffror är dock inte säsongsrensade och augusti är normalt en stark månad för bostadspriserna.

Susanne Spector noterar att hushållen fortsatt är optimistiska om bostadspriserna framåt, även om förväntningarna dämpats.

”Byggstarter har också tagit fart och antalet nya bostäder ökar snabbare än befolkningstillväxten. Ökat utbud av bostäder kommer att hålla tillbaka prisökningarna framöver”, skriver hon

Hon tillägger att slopandet av undantaget från amorteringskravet dessutom möjligen kan ha vissa psykologiska effekter.

”Priser fortsätter plana ut”

”Sammantaget räknar vi med att bostadspriserna fortsätter att plana ut under hösten. Sommarmånaderna är vanligtvis de svagaste på bostadsmarknaden, och preliminära uppgifter tyder på nya prisuppgångar i augusti. Låga räntor kommer fortsatt att ge stöd åt bostadsmarknaden, vilket gör att några större prisnedgångar är osannolika på kort sikt”, skriver Susanne Spector.

Elisabet Kopelman, ekonom vid SEB, noterar i bankens morgonbrev att juli, som väntat, blev en svagare månad för bostadspriserna.

”Statistiken stödjer bilden av en avmattning på svensk bostadsmarknad, vilket är i linje med signalerna från det kraftiga fallet i SEB:s Boprisindikator i augusti”, skriver hon.

Även hon noterar att bostadsbyggandet tagit fart, till nära toppnivåerna från 2017, vilket innebär ett ökat bidrag till tillväxten från bostadsbyggandet.

Helena Bornevall, seniorekonom vid Handelsbanken, skriver i en kommentar att byggandet av villor fortsatt är lågt och att majoriteten av de nya bostäderna är hyresrätter, vilket ger stöd åt priserna.

”Efterfrågan ökar inte lika snabbt”

Bankens bedömning är att det blir en stark ekonomisk återhämtning under det andra halvåret, där förbättringar på arbetsmarknaden och fortsatt låga räntor ger stöd åt bostadsmarknaden, även om det råder stor osäkerhet kring covid-19-pandmein och efterfrågan på bostäder.

”Vi tror att efterfrågan kommer att förbli stor, men inte fortsätta att öka snabbt, och att något fler säljare kommer in på marknaden, vilket leder till ett mindre gap mellan efterfrågan och objekt till salu. Sammanfattningsvis tror vi att vi har sett slutet på de mycket snabba prishöjningarna, och att vi nu återvänder lite mer till det vanliga”, skriver Helena Bornevall.