Ligninpulver - Lignin är ett samlingsnamn på en serie av polymera aromatiska föreningar som ingår i växters cellväggar och kan användas för en rad ändamål.

Analys Skogskoncernen Stora Ensos teknik för lignin, avsedd för användning i bland annat litiumbatterier, beskrivs av Kepler Cheuvreux i ett morgonbrev på onsdagen som mycket spännande och kan ge betydande värden framgent.

”Det är uppenbart att Stora Ensos ledning och FoU-team fullt ut tror på en kommersiell framgång. Ledningen hoppas att man kan skapa en årlig omsättning om 1 miljard euro med en ebitda-marginal omkring 50 procent. Tidigare har ledningen angett en ebit-marginalpotential på cirka 35 procent. Den nya prognosen är cirka 10 procentenheter högre än den tidigare”, skriver Kepler Cheuvreux.

I december i fjol gick Stora Enso ut med att det investerar 14 miljoner euro i byggnationen av en granulerings- och förpackningsanläggning för lignin. Anläggningen uppges göra ligninet enklare att förpacka och hantera än i pulverform.

Lignin används som fenolersättning i lim, som biobaserat bindemedel i stället för bitumen i asfalt, eller i bioplast. I framtiden kan det även användas i energilagringssystem, som exempelvis för batterier till elfordon, i biobaserade bindemedel i plywood och för framställning av kolmaterial, skrev Stora Enso i pressmeddelandet som kablades ut i december 2020.

Granuleringsanläggningen kommer att inrymmas i Stora Ensos bruk i finska Sunila. Byggnationen av anläggningen beräknas påbörjas i slutet av det andra kvartalet 2021 och vara slutförd under det andra kvartalet 2022, hette det då.

Så sent som i juli i år meddelade Stora Enso att dess pilotfacilitet för produktion av biologiska kolbaserade material från lignin satts i gång.

”Testproduktionen av träbaserat kol för batterier, Lignode/…/, är nu i inkörningsfasen. Användningsområden inkluderar elektriska fordon, konsumentelektronik samt storskaliga energilagringssystem”, uppgav bolaget.

Stora Enso bedömer att en fullskalig verksamhet kan stå klar omkring 2025, skriver Kepler Cheuvreux, som vidare uppger att nödvändiga investeringar för att nå 1 miljard euro i försäljning förväntas uppgå till cirka 1 miljard euro.

”Vi värderar för närvarande hela FoU-portföljen till 2 euro per aktie men vid ett framgångsrikt resultat av den nya lignode-affärsidén kan det verkliga värdet av FoU-portföljen vara så högt som 7-8 euro/aktie”, skriver analyshuset på onsdagen.

Kepler Cheuvreux får medhåll från Nordea Markets som i sitt morgonbrev noterar att värdepotentialen som härrör från ligninmöjligheten är betydelsefull.

”Vi tror att nästa utlösare kan förverkligas när installationen bildas med trovärdiga joint venture-partners”, skriver Nordea Markets.

Kepler Cheuvreux har för tillfället köprekommendation på Stora Enso, med en riktkurs på 22 euro.

Nordea Markets har också rekommendationen köp för skogsbolaget, men med en något lägre riktkurs på 18:50 euro.

På en överlag sur onsdagsbörs var aktien i Stora Enso ned 0,4 procent till 178 kronor i Stockholm. I Helsingfors var aktien vid samma tidpunkt ned 0,6 procent till 17:49 euro.