Inflation Kronan är något försvagad och svenska räntor är ned något trots högre KPIF-inflationstakt än väntat i december. Marknaden drar en suck av lättnad över att inflationen inte överraskade tydligt på uppsidan. Det skriver Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, i en tweet.

De höga elpriserna fick KPIF-inflationstakten att lyfta till 4,1 procent i december, mot Infronts snittprognos om 4,0 procent efter 3,6 procent i november. Riksbankens senaste prognos pekade mot 2,9 procent. Exklusive energi ökade KPIF, KPIFXE, i linje med konsensus och Riksbankens prognos med 1,7 procent i december efter 1,9 procent i november.

”Elpriser höjer inflationen rejält just nu, men det finns inget som tyder på att inflationstrycket består”, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, i en snabbkommentar.

Enligt henne kommer dagens inflationssiffra därmed knappast att göra ett penningpolitiskt avtryck i form av höjd reporänteprognos.

”Men Riksbanken behöver vara tydlig med att nollräntan väntas bestå trots stigande marknadsräntor, det kan bli en kommunikativ utmaning”, resonerar Alexandra Stråberg.

Riksbankens räntebana pekar mot en nollränta in i 2024 medan marknaden börjat prisa in höjningar redan under 2022.

”Vi bedömer att marknaden höjt sina förväntningar väl snabbt och att de nu ligger högre än vad styrräntan faktiskt kommer att landa på”, säger Alexandra Stråberg.

SEB:s Robert Bergqvist anser att det blir väldigt intressant att höra Riksbankschefen Stefan Ingves tal senare på fredagsförmiddagen för eventuella kommentarer runt inflationen.

Efter SCB:s publicering av inflationsstatistiken har kronan försvagats något öre mot både euro och dollar. Svenska marknadsräntor har kommit ned 1 till 2 punkter med tvåårsräntan vid -0,14 procent mot -0,12 procent kort före SCB-statistiken.