Analys Hygien- och hälsobolaget Essity står inför ännu en kvartalsrapport som bör visa god medvind från lägre råvarupriser, ökade volymer och en stabil prismix, menar analytiker.

”Essitys vinst i det fjärde kvartalet, särskilt för affärsområdet Consumer Tissue (mjukpapper för konsumenter), bör få ett lyft av väsentligt lägre råmaterialkostnader”, skriver Handelsbanken Capital Markets i en analysuppdatering inför bokslutsrapporten.

En indikation på detta har redan kommit från delägda Vinda, marknadsledande på mjukpapper i Kina, som den 13 januari levererade en omvänd vinstvarning, enligt vilken rörelseresultatet för 2019 ökade med 50 procent jämfört med 2018.

”Den positiva resultatutvecklingen för 2019 beror i huvudsak på gynnsamma råmaterialpriser i kombination med fortsatt intäktstillväxt och förbättrad produktmix”, uppgav Vinda.

Priserna på insatsvaran pappersmassa har fallit kontinuerligt sedan toppen under den senare delen av 2018, men även priserna på returpapper har fallit ”dramatiskt” de senaste månaderna, enligt Handelsbanken.

Lägre kostnader för insatsvaror innebär dock att det kan bli svårare att försvara tidigare prishöjningar. Vad gäller utsikterna för början av 2020 hyser Credit Suisse inte några stora förväntningar om ytterligare förbättringar.

”Vi väntar oss att bolaget ska vara fortsatt försiktigt gällande prismiljön för mjukpapper, i synnerhet i Västeuropa”, skriver banken.

Den organiska tillväxten väntas enligt Infront Datas sammanställning av 13 analytikers prognoser uppgå till 3,5 procent, lägre än de överraskande höga 5,9 procent som redovisades för det tredje kvartalet – men över bolagets långsiktiga mål om 3 procent.

Enligt Infront Datas sammanställning väntas i snitt ett justerat ebita-resultat om 4.609 miljoner kronor (3.451) och en justerad ebita-marginal om 13,8 procent (11,1).

Rapporten väntas på onsdagen den 22 januari, klockan 7. En telefonkonferens för media och analytiker inleds klockan 9.