Placera Det finns ännu inga tecken på att Kina håller på att koppla loss från resten av världen. Det skriver Oxford Economics i en analys på tisdagen.

”Precis som utvecklade länder till dags datum inte har kopplat loss från Kina så har inte heller Kina kopplat loss från resten av världen”, skriver de och pekar på att import som används i Kinas egen ekonomi har fortsatt att följa den inhemska efterfrågan.

Analytikerna tillägger att även om det finns en risk för att Kinas tillväxt blir mer inåtriktad så har det inte hänt ännu.

Oxford Economics noterar att betydelsen av internationell handel har minskat för Kinas ekonomi sedan i mitten av 2000-talet, drivet av relativa prisförändringar och att ekonomin vuxit mer än den internationella handeln. Men för att kunna mäta huruvida tillväxten har vänt sig inåt kräver det att man ser hur importen har utvecklats jämfört med den inhemska konsumtionen.

”Normal import fortsätter växa”

Den övergripande reala importen började släpa efter de totala slutliga utgifterna kring 2015 på grund av en trög tillverkningssektor.

”Men ‘normal’ import som används i den inhemska ekonomin har fortsatt att växa, i stort sett i linje med den inhemska efterfrågan”, skriver Oxford Economics.

Samtidigt konstaterar de att vissa länder har varit betydligt mer framgångsrika än andra när det gäller att exportera till Kina. Nordamerikas andel av importen till Kina har fallit under handelskriget mellan USA och Kina. Och medan Europas – och speciellt Tysklands – andel har ökat sedan 2007 så har Japan, Sydkorea och Taiwan fallit på grund av trög handel med bearbetade varor.