Riksbanken Morgonens inflationssiffror var en kalldusch för Riksbanken som nu väntas höja minst 50 punkter i april och fortsätta höjningarna i juni. Det framgår av analytikerkommentarer efter SCB:s siffror. 

Swedbank spår två dubbelhöjningar i rad

Givet en ”kalldusch” i form av onsdagens inflationssiffror höjer Swedbank prognosen för de kommande två styrräntebeskeden till 50 punkter, framgår av en kommentar.

Februaridatan vidgar gapet mellan kärninflationen och Riksbankens prognos till 1,3 procentenheter från 0,6 procentenheter. Det kommer ytterligare ett inflationsdatasläpp i april, före räntebeskedet, vilket sätter press på Riksbanken att strama åt ytterligare, skriver Swedbank.

”Som det ser ut nu kommer inte den senaste tidens bankturbulens i USA få Riksbanken att ligga stilla eller ändra kurs utan snarare utgöra ett exempel för vad kostnaden kan vara för att strama åt mer”, skriver Swedbank.

Banken upprepar prognosen om att Riksbanken höjer med 50 punkter i april och därefter ytterligare 50 punkter i juni (såg tidigare 25 punkter), med tillägget att risken ligger på uppsidan avseende april-mötet.

”Givet dagens kalldusch för Riksbanken ned underliggande inflation på 9,3 procent ändrar vi vårt call för Riksbanken och ser mer höjningar i sikte. 50 punkter i april och 50 punkter i juni. /…/ Vi har en inflationskris”, sammanfattar Swedbanks chefsekonom Mattias Persson i ett Twitterinlägg.

Öhman Fonder: Utesluter inte över 4 procent innan året är slut

Även Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder, är inne på samma linje.

”Det som är bekymmersamt för Riksbanken är att kärninflationen (KPIF minus energi) kommer in betydligt högre än förväntat; 9,3 procent mot förväntade 8,7 procent Alla inflationsmått är betydligt högre än Riksbankens inflationsprognos så det råder ingen tvekan om att Riksbanken höjer med minst 50 punkter i april, om inte mer”, säger han i en kommentar till Privata Affärer och fortsätter:

”Om inte Riksbanken får kontroll över inflationen tror vi att styrräntan mycket väl kan komma över 4 procent i år”.

Danske justerar upp prognoserna

Danske Bank justerar upp sina prognoser om Riksbankens styrränta.

De räknar nu med att Riksbanken höjer styrräntan med 75 punkter i april och ytterligare 50 punkter i juni, till en topp på 4,25 procent. Tidigare räknade Danske Bank med 50 punkter i april och 25 punkter i juni.

Danske-ekonomerna konstaterar att gapet mellan Riksbankens prognos och den faktiska kärninflationen steg till ”enorma” 1,3 procentenheter i februari, från 0,6 procentenheter i januari, och de befarar att prognosfelet kommer att öka ytterligare i mars.

”Riksbanken kommer därför tvingas att avvika från sin senaste räntebaneprognos (som indikerade höjning med 25 eller 50 punkter i april) och leverera en 75-punktershöjning”, skriver Danske-ekonomerna.

De tillägger att deras egen inflationsprognos inte indikerar att Riksbanken kommer att hinna få in tillräckligt mycket positiva data för att sänka höjningstakten till 25 punkter i juni.

Danske-ekonomerna skriver vidare att de för närvarande avstår från att prognostisera ytterligare räntehöjningar från Riksbanken efter juni, detta eftersom de nu är allt mer övertygade om att den ekonomiska aktiviteten kommer att svänga neråt kommande månader. De bedömer vidare att det bör hinna komma in en serie av allt lägre inflationsutfall före septembermötet.

”Man bör inte glömma den stora räntekänsligheten hos svenska hushåll och det faktum att penningpolitiken verkar med eftersläpning, och vi har därför inte upplevt hela av de senaste aggressiva räntehöjningarna, för att inte nämna de som kommer”, skriver Danske-ekonomerna, som håller fast vid att Riksbanken kommer att börja sänka räntan under första kvartalet 2024.

Nordea: Livsmedelspriserna största överraskningen

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, noterar i ett kundbrev att den största överraskningen i statistiken var att livsmedelspriserna steg med ”massiva” 2,7 procent jämfört med i januari. Nordeas prognos var +0,9 procent.

Priserna på andra varor steg samtidigt något mer än väntat, tjänsteprisinflationen kom in i linje med Nordeas prognos men efter uppgången i januari är tjänsteprisinflationen fortsatt ”mycket högre” än Riksbankens prognos.

”Helt uppenbart stöder detta vår prognos om ytterligare penningpolitisk åtstramning från Riksbanken”, skriver Torbjörn Isaksson.

Nordea håller fast vid prognosen om att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 50 punkter i april och med 25 punkter i juni. Nordea ser egentligen uppåtrisker mot de prognoserna, men ”turbulensen på finansmarknaderna skalar av viss uppåtrisk mot vår prognos om Riksbankens policyränta”.

Handelsbanken spår trippelhöjning i april och dubbelhöjning i juni

Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken, noterar en fortsatt sjunkande trend för energipriserna antyder att den totala inflationen kan ha toppat, men i övrigt ser han svårt att hitta några positiva nyheter i februaristatistik.

”KPIF exklusive energi överraskade allvarligt på uppsidan, igen, och trendar allt för högt, nu på 9,3 procent när det månatliga momentumet har ökat igen”, skriver han i ett kundbrev.

Johan Löf noterar breda överraskningar på uppsidan i inflationsstatistiken, ”livsmedelspriserna var den stora överraskningen för oss, men de flesta komponenterna kom in högre än prognos”.

Trots de förvärrade inflationsutsikterna tror Johan Löf att Riksbanken inte är redo att ändra sin policyguidning i en mer hökaktig riktning ännu. Och med tanke på osäkerheten om effekterna av de amerikanska bankkollapserna är kanske en ändrad policyguidning den mest pressande frågan för Riksbanken med tanke på att nästa policymöte kommer först den 25 april.

Handelsbanken håller tills vidare fast vid sin prognos om att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 75 punkter i april, följt av +50 punkter i juni.

”Man skulle kunna säga att dagens extrema inflationsutfall stärker vår prognos, men å andra sidan har den amerikanska bankoron sänkt sannolikheten för vår bedömning. Det hänger på om oron för den finansiella stabiliteten avtar, vilket skulle sätta inflationen tillbaka i förarsätet”, skriver Johan Löf.