Inflation Den svenska KPIF-inflationen steg till 13-årshögsta 2,8 procent i september, men kom ändå in lägre än vad både marknaden och Riksbanken hade väntat sig, konstaterar analytiker.

”Efter några höga utfall kom septemberinflationen in lite lägre än väntat. Vi räknar med att KPIF-inflationen kommer att stiga över 3 procent under de kommande månaderna, men det oväntat låga utfallet i september tar bort vissa uppåtrisker för vår prognos”, skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

KPIF-inflationen steg till från 2,4 procent i augusti till 2,8 procent i september, den högsta nivån sedan oktober 2008, men ändå lite under de 3,0 procent som både Riksbanken och analytikerna i Infronts prognosenkät hade väntat sig. Mycket av uppgången handlar om höjda energipriser, särskilt el.

KPIF-inflationen exklusive energi är betydligt lägre. Den steg också något i september, från 1,4 till 1,5 procent, men även den mindre än väntat. Såväl analytiker som Riksbanken hade trott på 1,7 procent.

Anders Nordberg, makroekonom vid Länsförsäkringar, säger till Nyhetsbyrån Direkt att man får ha hög tolerans vad gäller datautfall nu.

”Visst, inflationen är den högsta på 13 år, men vi har också haft den största globala pandemin på 100 år. Hade inflationen varit så här hög i en vanlig högkonjunktur hade det varit en annan sak, men den nu höga inflationen har till stor del att göra med återhämtningen från pandemin. Att elpriserna är höga nu vill jag inte kalla inflation”, säger han.

Han säger att underliggande mått på kärninflation, som ska rensa bort just tillfälliga effekter, inte heller är riktigt användbara nu, med alla de flaskhalsar som uppstått under återhämtningen från pandemin.

”Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att tolka dessa skakiga data. Jag tror för egen del att inflationsoron är obefogad, men visst finns det en osäkerhet kring om inflationen kan leta sig in i inflationsförväntningar och lönekrav. Jag tror inte det, men risken borde ändå ha ökat jämfört med tidigare. Men om nu inflationen börjar överraska på nedsidan bör också inflationsoron minska”, säger Anders Nordberg.

 

Bild: Sverige: Inflation

 

image