Inflation Inflationen i USA överraskade rejält på nedsidan i juli och har av allt att döma toppat nu, bedömer analytiker. Detta gör det mer troligt att Federal Reserve kan nöja sig att höja med 50, snarare än 75, punkter vid kommande möte i september.

”USA-inflationen har passerat toppen”, skriver ING i en kommentar.

Konsumentpriserna var oförändrade i juli, medan analytiker hade trott på en uppgång med 0,2 procent. Det var det lägsta månadsutfallet sedan i maj 2020. KPI-inflationen sjönk tillbaka tydligt, till 8,5 procent från 9,1 procent i juni.

Energipriserna sjönk 4,6 procent under månaden, där en viktig bidragande orsak var fallande bensinpriser. Capital Economics påpekar att eftersom bensinpriserna fortsatt ned finns en hyfsad chans att KPI faktiskt sjunker i augusti. Livsmedelspriserna fortsatte upp däremot i juli, med 1,1 procent, men spås av Capital Economics bli nästa komponent att sjunka i pris efter att marknadspriser vänt ned på bred front ned i sommar.

Kärn-KPI steg 0,3 procent under månaden, klart mer måttligt än tidigare, och kärninflationen låg kvar på 5,9 procent i stället för att stiga, som analytiker sett framför sig.

Capital Economics pekar på att de fallande priserna på halvledare nu ser ut att dämpa priserna på bland annat motorfordon. En komponent som dock fortsatt stiger snabbt är boendekostnader, även om det också här finns tidiga tecken på att hyror inte höjs lika mycket som tidigare.

Den sammantagna bedömningen är enligt Capital Economics att detta dock inte är den meningsfulla inbromsning i inflationen som Federal Reserve vill se, vilket talar för fortsatta räntehöjningar i närtid, närmast med 50 punkter i september.

”Men det är en början och vi förväntar oss att se bredare tecken på avtagande prispress under de närmaste månaderna”, skriver de i en kommentar.

Även Commerzbank är inne på att inflationen toppat, men de tror att den inte kommer att fortsätta sjunka lika snabbt framöver.

”Den har troligen toppat. Kollapsen i bensinpriserna spelar dock en avgörande roll. Ytterligare nedgångar i inflationstakten kommer därför troligen att bli långsamma”, skriver de i ett marknadsbrev där de spår att inflationen ligger kvar över 3 procent hela nästa år, trots att USA-ekonomin då gått in i en recession.

ING menar att fortsatt sjunkande bensinpriser kommer att dra ned inflationen ytterligare framöver, men att kärninflationen kommer att bita sig fast mer, på grund av stigande arbetskraftskostnader.

”Löner är den största kostnadsposten för tjänstesektorn. Den senaste jobbrapporten visade att de fortsätter att stiga, men när produktiviteten sjunkit under första halvåret stiger enhetsarbetskostnaderna snabbt. I en miljö där en hyfsad efterfrågan innebär att företag kan övervältra högre kostnader på konsumenterna ser vi inte kärninflationen når en topp förrän runt september/oktober, på cirka 6,5 procent”, skriver de.

Detta gör att ING fortsatt ser starka argument för en tredje 75-punktshöjning i rad från Fed i september.