Riksbanken Riksbankens besked på torsdagen var i stort som väntat, men med en hökaktig twist i ett alternativscenario. Det skriver analytiker i en kommentar till Riksbankens räntebesked på torsdagen, där de höjde med 75 punkter till 2,50 procent.

Handelsbanken konstaterar att Riksbanken höjer sin prognos för den underliggande inflationen (KPIFXE). Trots att de i dag höjer mer än tidigare planerat och lyfter räntetoppen till 2,84 procent så höjer de KPIFXE-prognosen med nästan en procentenhet, till 5,5 procent för nästa år.

Mot bakgrund av de mer bekymmersamma inflationsutsikterna, och att Riksbanken ser det som svårt att bedöma hur inflationen kommer att utvecklas, har de ett alternativscenario där tonen är hökaktig.

I händelse av fler överraskningar på uppsidan för inflationen så förebådas en mer kraftfull åtstramning jämfört med huvudscenariot. Bidragande till hökaktigheten är att möjligheten av ett lägre inflationsutfall knappt nämns.

Danske Bank noterar att räntebanan fortsatt ligger under marknadens förväntningar, och därmed är lite duvaktig. Den nya banan indikerar i stort en räntehöjning med 25 punkter i februari, i linje med förväntningarna.

”I stora drag var utfallet rätt mycket som väntat och därmed borde marknadsreaktionen bli relativt liten på detta”, och om något med en lite duvaktig lutning, skriver de.

Nordea skriver att höjningen var väntad, men att räntebanan drogs upp lite mer än de själva antagit. Räntan toppar på 2,84 procent i mitten av 2023 och är sedan oförändrad, till skillnad från räntebanan i september som visade på räntesänkningar från mitten av 2024.

Inga förändringar annonserades vad gäller planerna för balansräkningen, vilket innebär att den kommer att fortsätta att minska nästa år.

Att direktionen var enig var lite av en överraskning, då Nordea trott att Breman och Flodén skulle argumentera för en höjning med 50 punkter.

Nordea konstaterar att Riksbanken ser en asymmetrisk risk mot inflationen, då de i ett alternativscenario ser snabba höjningar av räntan upp till 4,5 procent. Ett scenario med lägre inflationen skulle vara mycket lättare att hantera, skriver de.

Totalt sett tycker de att budskapet var lite hökaktigare än väntat.

”Direktionen var enig om att höja med 75 punkter medan vi väntat två duvaktiga reservanter. Dessutom var räntebanan lite högre än vi trott. Därmed kommer Riksbanken att göra vad som krävs för att få ned inflationen, även om det leder till en betydande nedgång i ekonomin”, skriver Nordea, som spår att Riksbanken höjer med 25 punkter i februari och sedan håller still.

Swedbank tror dock fortsatt att Riksbanken höjer med 50 punkter i februari. Inflationen väntas fortsätta upp inför det mötet, och med andra centralbanker som höjer så kommer Riksbanken att se det som nödvändigt att gå fram med en ny stor höjning då, detta också för att stötta kronan.

Marknaden prissätter på torsdagen en styrränta på 2,85 procent vid februarimötet, och en topp på 3,17 procent i mitten av 2023, enligt SEB:s beräkningar.