Inflation KPIF-inflationen tickade ned något i juli, men drivet av vad som väntas ha varit tillfälligt lägre energipriser. Kärninflationen fortsatte däremot att stiga snabbt till nya höjder, drivet av bland annat rusande matpriser. Den höga och stigande kärninflationen talar enligt analytiker för att Riksbanken måste fortsätta att höja räntan kraftigt – där nästa steg väntas bli en 75-punktershöjning i september.

”Kärninflationen är nu nästan 1 procentenhet högre än Riksbanken förutspått. Det tillsammans med risker på uppsidan talar för att Riksbanken måste strama åt ännu mer. Vi ändrar nu vår prognos och tror nu att Riksbanken höjer med 75 punkter i september, för att få till den åtstramning som krävs och försäkra sig mot risken att det går överstyr framöver”, säger Handelsbankens prognoschef Johan Löf till Nyhetsbyrån Direkt.

KPIF-inflationen sjönk tillbaka till 8,0 procent i juli från 8,5 procent i juni. Det var lite lägre än analytikernas förväntningar enligt Infront, men klart över Riksbankens prognos på 7,6 procent. Nedgången drevs dock av lägre energipriser, något som väntas bli tillfälligt. Elpriserna har vänt upp igen och terminsprisrna tyder på de når nya rekordnivåer under vintern.

KPIF-inflationen exklusive energi fortsatte upp till nya 31-årsghögsta 6,6 procent, från 6,1 procent i juni, vilket var helt i linje med marknadens förväntningar och hela 0,8 procentenheter över Riksbankens prognos.

”KPIF exklusive energi rusar bara högre och högre och än så länge verkar det inte finnas något stopp”, säger Handelsbankens Johan Löf.

Han konstaterar att det visserligen finns en hel del tecken på att inflationen globalt kan vara på väg att vända ned – med en världsekonomi som kyls av, lägre råvarupriser och lägre priser på insatsvaror. Men samtidigt finns det också många risker på uppsidan och Riksbanken kan inte ta ut något i förskott.

”Det har längre stått klart att inflationen är bred och inte bara drivs av högre råvarupriser, utan även en hög efterfrågan och höga inflationsförväntningar. Även om vi nu får lite respit från några faktorer, som råvaror, vad är då inflationen nästa år? Riksbanken har skäl att vara orolig för att andra drivkrafter tar över – med risk för ett regimskifte i inflationen och en löne-prisspiral”, säger han.

Johan Löf säger att det verkar som om företagen har möjlighet att höja sina priser, priserna höjs ju uppenbarligen på bred front och företagen är också generellt mycket nöjda med sin lönsamhet, enligt vad de uppger i Konjunkturinstitutets barometer. Nu verkar det dessutom som om också arbetstagarna börjar få möjlighet att få upp sina löner.

”Vi ser tecken på en ökad löneglidning. Då har vi två viktiga faktorer på plats, där både företag och arbetskraft verkar ha möjlighet att kräva mer. Det är en klar risk framöver. Vi ser också att såväl företag som hushåll har fortsatt skyhöga inflationsförväntningar”, säger han.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson konstaterar i ett marknadsbrev att kärninflationen lyfts av bland annat snabbt stigande livsmedelspriser, 13,5 procent i årstakt – den högsta matprisinflationen sedan mitten av 1980-talet.

Han menar också han att den stigande och höga kärninflationen talar för att Riksbanken måste fortsätta att strama åt penningpolitiken kraftfullt.

”Vi räknar med att Riksbanken höjer räntan med 75 punkter i september och 50 punkter i november”, skriver Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

Danske Bank ändrar sin prognos och tror nu att Riksbanken höjer styrräntan med 75 punkter i såväl september som oktober – för att sedan vara klara med räntehöjningar.

Detta innebär alltså att styrräntan höjs till 2,25 procent. Danske Bank hade tidigare trott på en topp på 2,00 procent som skulle nås nästa år.

”En höjning i februari kan inte uteslutas, även om vi inte har det som basscenario längre. Om inflationstrycket inte avtar under vintern som vi förväntar oss, eller att vi börjar se en markant löneglidning, kan Riksbanken tvingas höja igen i februari 2023 för att sända en tydlig signal inför avtalsrörelsen våren 2023”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

Bild: Inflation

image