Kina BNP i Kina utvecklades svagare än väntat tredje kvartalet, och utsikterna ser dämpade ut i närtid. Det skriver SEB i en kommentar till statistiken på måndagsmorgonen.

BNP ökade med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal och 4,9 procent i årstakt.

Tack vare ett starkt första halvår är tillväxten hittills i år 9,8 procent, men utmaningar mot ekonomin kvarstår på medellång sikt och BNP-tillväxten väntas landa på 8,2 procent under 2021 och 5,2 procent 2022.

Under de senaste månaderna så har flera policyåtgärder dämpat tillväxtutsikterna.

Nolltoleransen mot covid-19 har dämpat uppgången i privat konsumtion, och likviditetsutmaningarna i fastighetssektorn kommer dämpa byggandet. Det finns uppgifter om uppmaningar till att öka bolåneutlåningen men ett tal från president Xi Jinping indikerar samtidigt att en fastighetsskatt kan vara i antågande. Energikonsumtionen hämmar också viss produktion samtidigt som översvämningar stört kolleveranserna.

Månadsdata visar på inverkan från en kombination av chocker. Industriproduktionen ökade 3,1 procent i årstakt i september vilket var klart under förväntan, och bekräftar nedgången i industri-PMI.

”Vi förväntar oss att energibristen ska behålla trycket på energiintensiv produktion på medellång sikt då regeringen prioriterar energitillförseln för hushåll framför industrin”, skriver SEB.

Nomura tror att BNP-tillväxten fjärde kvartalet kan dämpas till 3,0 procent i årstakt på grund av åtstramningen av fastighetssektorn och energibristen. De policyansvariga väntas öka de penning- och finanspolitiska lättnaderna, men behålla de flesta begränsningarna inom fastighetssektorn och restriktionerna för energikonsumtion och koldioxidutsläpp.

”Medan centralbanken troligen inte kommer att använda räntesänkningar för att nå lättnader på grund av stigande PPI, så kan de komma att använda andra instrument som den medelfristiga lånefaciliteten, öppna marknadsoperationer och den nya ‘gröna faciliteten’ för att nå sina mål”, skriver Nomura enligt Dow Jones.

ANZ ser en tillväxt på 3,6 procent fjärde kvartalet och tror också att policyn i stort förblir oförändrad, vilket gör att det saknas en tydlig ekonomisk tillväxtkatalysator för Kina.