Bostad Nedgången på bostadsmarknaden mildrades i augusti, men den kommer att få ny fart i höst efter Riksbankens senaste räntehöjning med 100 punkter. Det skriver analytiker i kommentarer till Valueguards boprisstatistik för augusti.

”Vi fortsätter att räkna med stora nedgångar resten av året då rörliga boräntor kommer att stiga kraftigt fram till början av nästa år. Gårdagens oväntade räntehöjning på 100 punkter innebär att många hushåll med rörliga boräntor står inför en obehaglig överraskning de kommande månaderna”, kommenterar Nordeas analytiker Gustav Helgesson.

Valueguards HOX-index över de svenska bostadspriserna sjönk med 0,2 procent mellan juli och augusti, men eftersom augusti normalt är en stark månad på bostadsmarknaden motsvarar det en större säsongsrensad nedgång på 1,2 procent.

Utvecklingen var lite spretig, där bostadsrätter steg säsongsrensat medan villapriserna föll. En viktig anledning till de stigande bostadsrättspriserna var en uppgång om 1,4 procent i Stockholm, ojusterat. Under första halvan av september har dock priserna på bostadsrätter i Stockholm vänt ned igen, med 0,4 procent från i augusti.

Utvecklingen var lite starkare än väntat, menar Gustav Helgesson, som påpekar att augusti också är en normalt stark månad när marknaden kommer i gång igen efter sommarstiltjen. Men han menar att detta också är något av ”lugnet före vinterstormen” och den kraftiga boränteuppgång som väntas i höst.

Swedbanks ekonom Maria Wallin Fredholm är också inne på att priserna ska ned mer, efter den lite blandade utvecklingen i augusti. Swedbanks prognos är, precis som Nordea, en totalt prisnedgång om 15 procent från toppen i början av det här året, vilket innebär att knappt halva prisnedgången nu skett. Riksbanken räknade i sin senaste prognos med en total nedgång om 18 procent.

”Svagt konsumentförtroende, på grund av stigande inflation och högre räntor, förklarar varför bostadsköpare kommer att förbli försiktiga under det kommande året. Som en effekt av Riksbankens räntebesked i går kan bolåneräntorna komma att stiga mer än vi tidigare räknat med, varför nedåtriskerna för vår prognos har ökat något”, skriver Maria Wallin Fredholm.

Danske Bank tror likaså på en fortsatt nedgång:

”Med gårdagens räntehöjning, höga elpriser och en rejäl köpkraftsindragning får man nog räkna med ytterligare nedgång på 5-10 procentenheter härifrån”, skriver Therese Persson i bankens morgonbrev.

Samma bedömning för SEB:

”Med ökad press på hushållen från högre ränta, där räntehöjningarna slår igenom på kostnaden med fördröjning, hög inflation och energiräkningar som växlar upp i takt med att temperaturen växlar ner lär nedgången fortsätta under hösten. Vår prognos är ett boprisfall på 15-20 procent sedan toppen i våras och vi har lite beroende på prismått därför nått nästan halvvägs”, skriver Daniel Bergvall i bankens morgonbrev.