Bostad Bostadspriserna i Sverige bromsar in, men visade en fortsatt motståndskraft i oktober med en onormalt stark utveckling för månaden. Det skriver analytiker i kommentarer till Valueguards boprisstatistik för oktober.

”Bostadspriserna gick bättre än vanligt i oktober och var ‘bara’ ned 0,1 procent under månaden. Säsongsrensade siffror visar istället att bostadspriserna fortsätter att visa motståndskraft och ökade med 0,5 procent under månaden”, skriver Nordeas analytiker Gustav Helgesson i en kommentar.

Valueguards HOX-index över de svenska bostadspriserna sjönk alltså mellan september och oktober, men nedgången stannade på 0,1 procent, vilket är klart mindre än normalt. Detta gjorde att bostadspriserna säsongsrensat steg med 0,5 procent.

För första halvan av augusti visar Valueguards data dessutom på stigande priser på bostadsrätter i Stockholm, +0,4 procent från i juni, och i Göteborg, +0,9 procent. Dessa siffror är dock inte säsongsrensade, men november brukar vara en svagare månad på bostadsmarknaden med normalt sjunkande priser.

”Sammantaget indikerar detta en fortsatt stabil och något positiv trend för bostadspriserna”, skriver Helena Bornevall, seniorekonom vid Handelsbanken, i en kommentar.

I årstakt fortsatte prisuppgången att dämpas, med en uppgång om 10,8 procent, ned från 12,4 procent i september. Som mest, i april, steg HOX-index med rekordhöga 18,9 procent i årstakt.

”Dagens utfall bekräftar att den svenska bostadsmarknaden har gått in i en lugnare period. Bostadspriserna har rört sig långsammare sedan början av sommaren, i linje med antalet affärer toppat även om de ligger kvar på mycket höga nivåer. Vi förväntar oss att bostadspriserna fortsätter att öka i långsammare takt framöver”, skriver Nordeas Gustav Helgesson.

 

Bild: HOX-index

 

image