Bostad Potentiella bostadsköpare borde oroa sig för att ingå köpeavtal med bostadsutvecklare som har sämre finansiell ställning, exempelvis Oscar Properties. Det säger en fastighetsanalytiker som, på grund av compliance-regler, vill vara anonym till Nyhetsbyrån Direkt.

”Oron för det finansiella läget som märks på börsen riskerar att sprida sig till kunder och försämra försäljningen ytterligare. Det är något som nästan borde ske eftersom det är riskabelt att köpa en bostad av en aktör med en så pass dålig finansiell ställning som Oscar Properties”, säger denne.

Oscar Properties redovisade att det sålt 20 bostäder under det första kvartalet. I själva verket var nettoförändringen i antalet sålda bostäder en enhet färre, jämfört med vid årsskiftet. Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold sade till SvD att detta gav en uppenbar känsla av ett försök att ”skönmåla försäljningen”.

I det andra norra tornet – Helix – med 138 bostäder och som ska stå klart i början av 2020 minskade antalet sålda enheter med 2 till 88 stycken under det första kvartalet. I projektet Unité, som bedöms färdigställas omkring samma tidpunkt, var oförändrat 14 av 46 enheter sålda.

Vd:n Oscar Engelbert framhåller för Nyhetsbyrån Direkt att bolaget ser ”en förbättrad försäljning” samt har inflyttningar under de kommande kvartalen som förbättrar likviditetsläget. Han lägger till att bolaget därutöver har en tydlig plan för att stärka likviditeten ytterligare.

”Som vi skrivit i årsredovisningen jobbar vi bland annat med att utveckla och sälja delar av projekt- och förvaltningsportföljen”, skriver han i ett e-mail.

Bolaget hade likvida medel om 56,3 miljoner kronor vid utgången av mars. Oscar Engelbert konstaterade i vd-ordet att ”2019 kommer att bli ett år av utmaningar”, men att bolaget kan ”gå vidare” när det löst sin kapitalstruktur.

Bolaget fick nyligen stöd från obligationsägare till ett förslag om förlängd löptid från 2019 till 2021. Därutöver arbetar bostadsutvecklaren med ett erbjudande till ägare av preferensaktier och obligationer om frivilligt byte till stamaktier av ett nytt slag – B2 – och därutöver genomföra en ”begränsad spridningsemission av detta aktieslag.

”Innan Oscar Properties får ordning på det egna kapitalet i balansräkningen är det oförståeligt om bolaget lyckas få till någon bankfinansiering alls”, tycker analytikern.

Historiskt sett har bostadsutvecklare kunnat finansiera sina projekt genom bankfinansiering då de snabbt lyckades nå upp i höga säljtal genom försäljning av bostäder på ritning. Denna typ av bostadsförsäljning har dock minskat avsevärt under de senaste par åren. Exempelvis har Oscar Properties i nuläget 39 bokningar i projektet Gasklockan med sammantaget drygt 300 planerade bostäder. Tidigare i maj rapporterade SVT att Oscar Properties ännu inte betalat Stockholms stad för den mark i Norra Djurgårdsstaden som är avsedd för projektet med det 97 meter höga huset. Tanken är att affären på upp till 675 miljoner kronor ska ske före den 3 juni.

Banker har tidigare ställt som krav att åtminstone runt 50 procent behöver vara sålt i ett projekt för att banklån ska medges, så att ett bolag kan starta byggnation utan att använda sig av egna medel. Svårigheten med att sälja i ett tidigt skede kan således kräva att byggaktörer har medel för att starta i gång byggnation utan att ha uppnått bankers säljkrav.

Detta är i sin tur ytterligare faktorer som borde göra det intressantare för bostadsköpare att vända sig till finansiellt starkare aktörer som exempelvis JM, Peab och Skanska vid teckning av nyproduktion, framhålls från analytikerhållet.

Oscar Properties har också, likt bland annat SSM, varit inblandat i stämningsprocesser då köpare som velat dra sig ur kraftigt försenade projekt inte fått okej för detta.

Utöver risken att köpa en bostad från en aktör med sämre finansiell ställning pekar analytikern på det faktum att köpare inte heller fått dragit sig ur projekt trots att det i sina fall rört sig om förseningar på uppemot ett par år.

”Överlag torde intressenter av nyproduktion hellre vilja söka sig till mer finansiellt stabila aktörer”, lyfter analytikern fram och påpekar därutöver att sådana tecken också kunnat skönjas under innevarande rapportsäsong.

Rapportsäsongen lider nu mot sitt slut efter att SSM på onsdagen rapporterat. I vd-ordet skrev Mattias Roos att bolaget ”utvärderar olika alternativ” rörande refinansiering av ett obligationslån som förfaller i maj 2020.

På fredag väntas Besqab rapportera. I bokslutet för 2018 skrev vd:n Anette Frumerie att ”vi står väl rustade med en stark finansiell ställning” och bedömde att bolaget har ”goda förutsättningar att ta marknadsandelar” med stöd av sitt bostadserbjudande sett till priser och lägen.

Krisen
Amerikansk sysselsättning steg oväntat i majGlädjeskutt på börserna
Aktiechatt
Hernhag: Fyra stabila aktier för sommarportföljen
Gästkrönika
Börspsykologen: Låt känslorna ta semester när du ser över portföljenEn portfölj har inte några känslor - varför ska du ha det för den?
Val 2020
ING: Fortsatt oförutsägbart inför höstens presidentval
5/6
Trading Direkt: Detta driver börsen just nu
Börsen
Uppåt på fredagsbörsen
Placera
Flera CFD-bolag med svenska kunder stoppasAllvarliga brister i verksamheten
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: istockphoto
Brexit
Omvärldsstrategen: Brexit styr marknaderna i höst
Analys
Di: Dags att ta hem vinsten i SCA
Analys
Danske köpstämplar Ascelia Pharma
Analys
Danske slopar köprek för NobinaSer ökad konkurrens
Sektor
Obefintligt flygresande ger svaga trafiktalMen maj ändå bättre än april
Analys
Nordea: Zyn och återköp väntas lyfta Swedish Match vinst
Aktie
Boliden: Gruvbrand kostar 200 miljoner
Aktie
Clas Ohlsons vd lämnar bolagetLotta Lyrå har fått nytt jobb
Rapport
Slacks rapport en besvikelseFörväntningar på coronalyft
Asien
Blandat på Asiens börser
Spara
Regeringen vill förbjuda inlåningsföretag utan garanti
Placera
Ålandsbanken ökar exponeringen mot europeiska aktier
Pandemin
Reserestriktionerna inom Sverige hävs
Foto: Johan Nilsson/TT
Analys
Sparebank 1: Sälj SAS innan det är för sentVarnar för utspädning vid emission
Börsen
IG: Historiens starkaste 50-dagarsrally
SBAB: Bopriserna står pallKan rentav stiga något i år
Bolån
FI: Bolåntagare har bra marginaler