BNP Enligt SCB:s månadsvisa indikator minskade svensk BNP med hela 3,8 procent i augusti, jämfört med i juli, den största nedgången sedan april i fjol. Enligt bedömare förklaras det mycket av leveransproblemen och mycket talar för att nedgången är tillfällig.

”Vi hade på känn att det skulle bli en svag siffra, men inte så här svagt. Helt klart är en fallande export den största boven, till följd av flaskhalsar och komponentbrist, men också byggproduktionen och hushållens konsumtion var åt det svagare hållet”, säger Knut Hallberg, seniorekonom vid Swedbank, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att byggaktiviteten kanske också hämmas av alla leveransstörningar och att det är möjligt att den stigande inflationen börjar hålla tillbaka hushållens konsumtion, som minskade 1,1 procent i augusti jämfört med i juli.

”Det är inte köpkraften som är problemet, inkomsterna är bra, arbetsmarknaden förbättras och vi har en expansiv finanspolitik. Kanske är det den högre inflationen, med stigande elpriser och bensinpriser”, säger han.

Han tillägger att man, det svaga augustiutfallet till trots, nog inte ska vara alltför orolig över läget i svensk ekonomi framöver.

”Man ska inte övertolka enskilda månader, vi har haft lite svagare månader tidigare som sedan följts av desto starkare utfall. Jag är inte så orolig, starka grundfundamenta finns kvar. Man kan bara titta på inköpschefsindex, som steg i september för både industrin och tjänstesektorn”, säger Knut Hallberg.

Även Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson tror att BNP kommer att studsa upp igen kommande månader. Bland annat pekar han på att industriproduktion och export hämmats av produktionsstopp i fordonsindustrin till följd av brist på halvledare, men nu har produktionen kommit i gång igen och företagen nyanställer, vilket talar för en rekyl upp igen kommande månader.

”Sammantaget är månadsdata volatila och BNP-nedgången är troligtvis tillfällig. Varubrist tynger både produktion och konsumtion, men förutsättningarna finns på plats för god tillväxt under de kommande kvartalen. Det finns vissa tecken på att den globala tillväxten tappar fart, men det är förmodligen mer ett tema för 2022”, skriver han i ett marknadsbrev.