Analyst Group: Aktieanalys på Syncro Group - Måste fortsätta navigera smart

2022-09-08 10:39:00

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q2-rapport där nettoomsättningen steg med 137 %. Tillväxten är således fortsatt hög, samtidigt som Koncernen måste närma sig en högre lönsamhet i rörelsen. Under kommande kvartal är det därför av stor vikt att synergier från tidigare genomförda förvärv kan börja utvinnas på en högre nivå. Parallellt med detta måste Syncro Group, likt många andra, tackla det rådande marknadsläget och den just nu turbulenta omvärlden. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett värde per aktie om 1,5 kr (1,7) på 2022 års prognos i ett Base scenario.

Läs fullständig analys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Syncro Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

MFN