Analyst Group: Aktieanalys på Chordate Medical - Fokus på att visa Proof of Concept

2023-03-06 12:30:00

Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion vad gäller bolagsvärde. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av att den nyligen genomförda företrädesemissionen resulterade i ca 75m tillkommande aktier, att jämföra med 103m som vi tidigare räknat med. Med hänsyn till detta ger det ett Exit-värde per aktie om 3,0 kr i ett Base scenario. Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”, där vi fortsatt ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Chordate Medical. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

MFN