Aktier Dator- och mobilspelsbranschen är i gungning, uppger Kepler Cheuvreuxs analytiker Mathias Lundberg inför de svenska sektorbolagens rapportsläpp. Men det finns ljusglimtar som öppnar för ett försäljningslyft under 2023.

Konsumenterna pressas hårt av den höga inflationen och stigande räntorna, något som spillt över på efterfrågan på dator- och mobilspel, enligt Kepler Cheuvreuxs branschanalytiker Mathias Lundberg.

”Branschen befinner sig lite i gungning för närvarande”, säger han till Swedbanks placeringssajt Aktiellt inför de svenska branchbolagens rapportsläpp.

”Även om fjärde kvartalet brukar vara bra för gamingbolagen, och starkare än det tredje, så väntas fjärde kvartalet denna gång vara sämre än samma kvartal för ett år sedan”, tillägger Mathias Lundberg. Kepler Cheuvreux ansvarar för Swedbanks aktieanalyser.

Han pekar på att den senaste tiden vinstvarningar, bland annat från den franska speljätten Ubisoft och brittiska Frontier, vittnar om en svagare marknad överlag.

Inför de svenska branschbolagens rapporter säger Mathias Lundberg att den största övergripande frågan är just efterfrågebilden.

”Om den försvagats ytterligare, eller ligger kvar. Oro för hur konsumenterna ska agera förklarar mycket av varför gaming-aktierna går ganska svagt”, fortsätter han.

Utsikterna för de svenska dator- och mobilspelsbolagen är något blandade, baserat på Kepler Cheuvreuxs rekommendationer och riktkurser (se tabell längre ned).

När kommer till de enskilda bolagen påpekar analytikern att Embracers spelsläpp under det gångna kvartalet verkar ha blivit väl mottagna. Samtidigt betonar Mathias Lundberg att bolaget sänkte helårsprognosen i samband med den förra kvartalsrapporten.

”G5 Entertainment och Stillfront påverkas båda i hög grad av att konsumenterna håller hårdare i sina plånböcker. En effekt av det är att det är svårare att konvertera gratisspelare till betalande spelare och bolagen därför sannolikt kommer att hålla tillbaka sina utgifter för användaranskaffning”, fortsätter Kepler Cheuvreuxs analytiker. 

Men det finns några ljusglimtar som öppnar för ett försäljningslyft under 2023, enligt Mathias Lundberg. 

”Hårdvaruförsäljningen var stark i fjärde kvartalet och efter flera år med brist har Sony meddelat att företaget nu kan leverera alla Playstation 5 som efterfrågas, vilket kan ge ett lyft i spelförsäljningen under 2023”, säger han till Aktiellt. 

Tabell: Kepler Cheuvreuxs rekommendationer och riktkurser för de svenska dator- och mobilspelsbolagen. Källa: Kepler Cheuvreux

Bolag Rekommendation Riktkurs Uppsida/nedsida (%), baserat på stängningkurs den 3 februari Rapportdag
G5 Entertainment Köp 320 64,1 9 februari
Stillfront Behåll 20 8,7 15 februari
Embracer Köp 99 80,7 16 februari
Enad Global 7 Köp 34 6,9 17 februari