Analys Det norska analyshuset Fearnley Securities skruvar på måndagen ned rekommendationen för vindkraftsbolaget Vestas till sälj från tidigare behåll. Riktkursen är 155 danska kronor. Det framgår av ett marknadsbrev.

Fearnley ser att utsikterna, på kort sikt, är svaga för vindkraftsbolaget.

I förra veckan har branschkollegor till Vestas skvallrat om fortsatt volatil marknadsdynamik där inflation och förseningar lyfts upp som exemplen, kombinerat med låg ensiffrig marknadstillväxt fram till 2024.

”Vår nuvarande syn är att motvindarna kommer hålla i sig längre än initialt förväntat (för Vestas red.anm.) innan de så småningom förs vidare till kunderna”, resonerar Fearnley.

Bland annat räknar analyshuset numera med lägre rörelsemarginaler för 2023 för vindkraftsbolaget, en estimatrevidering från tidigare 6,4 till nuvarande 3,4 procent.

På onsdag väntas Vestas släppa rapport för årets andra kvartal och investerares fokus, enligt Fearnley, kommer troligen ligga på genomsnittliga försäljningspriser, orderingång och kommentarer kring utsikterna för 2022 och framåt.

I vindkraftsbolagets rapport för det första kvartalet i år skruvades prognoserna för helåret ned, och omsättningen väntas bli mellan 14,5-16,0 miljarder euro från tidigare bedömning om 15,0-16,5 miljarder. Prognosen för den justerade rörelsemarginalen drogs ned till -5 och 0 procent, att jämföra med tidigare prognos om 0 till 4 procent.

Aktien har backat 3,7 procent på måndagen till 187:20 danska kronor.