Aktie Specialistläkemedelsbolaget Camurus aktie borde enligt Pareto Securities stiga efter USA-godkännandet för Brixadi, en depåformulering vid behandling av opioidberoende. Det framgår av en analys på onsdagen.

Trots att både Paretos analytiker och marknaden förväntade sig ett godkännande denna gång borde aktien reagera positivt på beskedet, givet en problemfylld marknadsregistreringsprocess i USA.

Godkännandet, på fjärde försöket, ökar Paretos diskonterade kassaflödesvärdering med runt 10 procent med stöd av att sannolikheten för ett godkännande nu har ökat till 100 procent från tidigare 90 procent.

Camurus partner Braeburn väntas inleda leveranser av Brixadi i september.

Pareto kommer att justera upp sina estimat för åren 2023 till 2025 vad avser försäljning och ebitda-resultatet med 1-5 procent respektive 3-10 procent.

Produktetiketten för Brixadi liknar enligt Pareto den för Sublocade, en konkurrerande produkt från Indivior. Brixadi kommer även att få en så kallad Black Box varning som brukar utfärdas med tanke på potentiella biverkningar. Förskrivningen av Brixadi kommer att ske genom ett begränsat distributionsprogram så kallat REMS.

Som en följd av godkännandet kommer Camurus att vara berättigat till en milstolpsbetalning om 35 miljoner dollar från Braeburn. Pareto räknari sin värderingsmodell med en royaltysats på 15 procent.

Det finns även möjlighet för Camurus att få ytterligare milstolpsersättningar om 60 miljoner dollar kopplat till försäljningen av Brixadi. Pareto räknar med en 60 procents sannolikhet för att den faller ut i sin helhet.

Pareto bedömer att Brixadi vid 2030 kommer att nå en försäljning om 1,4 miljarder dollar. Vid denna tidpunkt väntas Brixadi och Sublocade ha en marknadsandel på cirka 10 procent var.

Medan godkännandet av Brixadi var en viktig milstolpe för Camurus framhåller Pareto även utläsningen av övergripande resultat från en fas 3-studie med läkemedelskandidaten CAM2029 sent i juni 2023, en långtidsverkande behandling av den sällsynta indikationen akromegali, som leder till en onormal kroppslig tillväxt.

Pareto har en köprekommendation för Camurus med en riktkurs på 302 kronor. Analyshuset kommer att göra justeringar till sina prognoser enligt vad som har beskrivits ovan.

Camurus stängde på tisdagen vid en kurs om 272 kronor per aktie.