Analys Flera analyshus har reviderat sina rekommendationer och eller riktkurser för Getinge efter bokslutskommunikén som släpptes på onsdagsmorgonen.

Pareto Securities sänker sin rekommendation för Getinge till behåll från köp efter onsdagsmorgonens kvartalsrapport, något som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare. Riktkursen behålls på 255 kronor. Trots vissa ljuspunkter är Paretos helhetssyn på Getinges bokslut för 2022 något negativ. Motvind från leverantörskedjan och inflationspress fortsätter att orsaka problem.

Minskad visibilitet och ökad osäkerhet har enligt Pareto lett till att bolaget justerar sitt ”gamla” mål för organisk tillväxt med ett ökat intervall.

2023 väntas enligt Pareto bli ett år då andra halvåret ska komma till bolagets räddning.

Trots den sänkta rekommendationen påtalar Pareto att värderingen av Getinge ser attraktiv ut med ett EV/ebitda mått på 9,2 respektive 7,9 gånger för åren 2023 och 2024. Värderingen är dock inte tillräckligt för att Pareto ska förbli positiva till aktien.

Nordea Markets höjer riktkursen för Getinge till 275 kronor från 260 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

I analysen påtalar Nordea att de har sänkt sina estimat för ebita-resultatet med 2 procent för åren 2023 till 2025. Förändringen är ett resultat av högre kostnader inom affärsområdena Life Science och Acute Care Therapies.

Nordea ser tre anledningar till att investerarna kan komma att bli mer positivt inställda till Getinge. Dels att Getinge har förbättrat sina underliggande marginaler med 3 procentenheter sedan 2019, dels strukturellt högre avkastning på sysselsatt kapital på 15 procent jämfört med 9 procent under 2019. Slutligen uppges Getinge ha en mycket starkare balansräkning.

Carnegie sänker riktkursen för Getinge med tio kronor till 260 kronor med en bibehållen rekommendation om behåll. Aktien uppges inte längre vara billig utan medicinteknikbolaget måste börja leverera i enlighet med förväntningarna. Carnegie påtalar ett svagt fjärde kvartal med fortsatt marginalpress.

Trots ökad försäljning till följd av fördelaktiga valutakursrörelser sänker Carnegie sitt estimat för resultatet per aktie 2023 med 7 procent.

Getinges värdering har sedan rapporten för det tredje kvartalet, i oktober, gått upp med 20 procent enligt Carnegie, samtidigt som förväntningen på resultatet per aktie för 2023 under samma tid backat med 15 procent

Getinge har i den tidiga handeln på torsdagen avancerat med drygt 2 procent till 244:60 kronor.