Aktie En nedläggning eller avyttring av spelstudior eller projekt är nu rimlig väg framåt för den stukade spelutvecklaren Embracer. Det uppger både Kepler Cheuvreux och SEB i sina analyser efter bolagets rapportkollaps på nära 45 procent under onsdagen.

Med tanke på den situation som Embracer befinner sig i är det rimligt att bolaget lägger ned eller avyttrar spelstudior och projekt, enligt analyshuset Kepler Cheuvreux.

”Även om det skulle åtföljas av nedskrivningar/omstruktureringar tror vi att det skulle uppskattas av marknaden i detta läge, givet den senaste nedvärderingen, eftersom värdet av de starka enheterna i koncernen för närvarande överskuggas av de svaga enheterna”, skriver bolaget i en analys på torsdagen, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Köprekommendationen upprepas, men analyshuset kapar riktkursen för aktien till 44 kronor från tidigare 82 kronor. Prognosen för bolagets justerade rörelseresultat under nästa räkenskapsår justeras samtidigt ned med 25 procent.

”Även om den senaste utvecklingen är oroande finns det en stark grund i bolagets värdefulla IP-portfölj och flera förstklassiga studior. Dessutom fick första kvartalet en bra start med Dead Island 2”, skriver Kepler Cheuvreux.

Embracer sänkte på onsdagen sin prognos för det justerade rörelseresultatet för räkenskapsåret 2023/2024 till 7-9 miljarder kronor. Tidigare prognos var 10,3-13,6 miljarder kronor. Kepler Cheuvreux spår ett justerat rörelseresultat på 7,1 miljarder kronor.

Även SEB:s analysavdelning tror på avyttringar eller nedläggningar av spelstudior eller projekt. Detta med anledning av bolagets målsättning om nettoskulden ska vara mindre än 10 miljarder kronor. 

”Vilka avyttringar som skulle kunna göras är inte klart, men vi hävdar att det finns en handfull alternativ att överväga, både små eller stora. Bland de större alternativen, om Embracer vill säkra miljardbelopp, tror vi att enheter som inte är centrala i bolagets transmediastrategi skulle vara de första att överväga”, skriver SEB.

På en potentiell säljlista sätter SEB upp mobilspelutvecklaren Easybrain och spelstudion Coffee Stain.

”Dessa är inte nödvändigtvis de optimala eller primära valen, men vi tror att de är rimliga alternativ om stora summor kontanter eftersträvas”, heter det i analysen.

SEB nämner även brädspelsgruppen Asmodee som Embracer förvärvade i slutet av 2021 för en initial köpeskilling på 2,75 miljarder euro.

”Men även om vi tror att det kan finnas köpare verkar det osannolikt eftersom Asmodee är avgörande för transmediastrategin och även fungerar som en viktig motor för ett stabilt kassaflöde inom koncernen”, skriver SEB.

Vad gäller alternativet nyemission är det inget som SEB ”för närvarande” förväntar sig. Risken för en nyemission betecknas som låg eftersom Embracer troligen är mer villigt att genomföra avyttringar innan det tar in nytt kapital, resonerar SEB.

Embracer rasade 45 procent på onsdagen och har under torsdagens förmiddagshandel rekylerat ungefär 2 procent upp. SEB ser onsdagens kursreaktion som rättvis och menar att de kortsiktiga utsikterna bör dämpa aktieutvecklingen innan bolagsledningen ger detaljer om hur kassaflödet kan förbättras.

SEB har sänkt riktkursen för Embracer till 35 kronor från 70 kronor samtidigt som rekommendationen köp upprepas.