Analysguiden: ANALYS Starbreeze: 2023 – året för PAYDAY 3

2023-02-27 09:15:00

Starbreeze summerar ett händelserikt 2022. Kortsiktigt är fokus på PAYDAY 3 med bekräftad lansering under 2023. Investeringscaset är intakt och motiverat värde upprepas.

Inga överraskningar under årets sista kvartal
Omsättningen för kvartalet uppgick till 33,6 mkr, upp 8% på årsbasis. Justerat för valutaeffekter backade omsättningen omkring 7% för samma period. Andelen intäkter hänfört till Payday 2 summerades till 96% och försäljningen av tilläggsspel är fortsatt en viktig inkomstkälla. Operativa kostnader landade på 37,4 samt 140,1 mkr för Q4 respektive helåret. Lejondelen av kostnaderna hänförs till spelutveckling samt administration. Såväl omsättning som kostnadsutveckling kom in i linje med våra estimat. För helåret skissade vi på ett rörelseresultat om 4,5 mkr, jämfört med utfallet om 6,7 mkr. Avvikelsen härleds till en starkare bruttomarginal samt högre övriga intäkter.

Små steg mot en mer diversifierad intäktsbas
Under kvartalet har personalstyrkan växt till 165, vilket inkluderar rekryteringar som utgör startskottet för en satsning i Storbritannien. Det nya dotterbolaget i UK tilldelas namnet Starbreeze Studios UK och kommer ledas av de tidigare Cinder Cone-grundarna. Dotterbolaget avser fokusera på talangrekrytering, utveckling av nya titlar samt förlagsavtal. Utöver det har Starbreeze återstartat förlagsverksamheten. Inledningsvis i ett samarbete med Walking Tree Games där Starbreeze kommer bidra med kapital och marknadsföring inför kommande lansering av indiespelet The Tribe Must Survive. En mjuklansering väntas under andra halvan av 2023 med full lansering året därpå. Slutligen aviserar bolaget ett samarbete med den Los Angeles-baserade filmstudion Stockholm Syndrome, där avsikten är att göra en film eller tv-serie baserat på PAYDAY-varumärket. Trots att samarbetet är i ett tidigt skede kan det vara en bra källa för att på sikt öka varumärkeskännedomen och driva trafik till PAYDAY-spelen.

2023 - lanseringsåret för en efterlängtad uppföljare
Starbreeze rapporterar ett solitt bokslut som summerar ett godkänt 2022. Vi ser inte den negativa försäljningsutvecklingen som alarmerande beaktat den vikande spelmarknaden med tuffa jämförelsetal. Starbreeze har dragit i gång flera initiativ som rimmar väl med bolagets långsiktiga vision om att bli en större spelkoncern med en diversifierad intäktsbas. Vi ser positivt på utvecklingen men bevakar samtidigt att tillväxten sker under god kostnadskontroll. Med fokus på PAYDAY 3 noterar vi ett starkt intresse för spelet. Sedan vår initieringsanalys publicerades har aktien stigit 62% drivet av ett mer optimistiskt börssentiment samt ökad insynshandel. Slutligen har Starbreeze bekräftat att 2023 blir lanseringsåret för PAYDAY 3. Våra prognoser bygger på en lansering under Q4 men en tidigare lansering är inte otänkbart. I augusti 2023 firar PAYDAY 2 10-årsjubileum, vilket är ett troligt lanseringsdatum för uppföljaren. Som en ledande aktör inom GaaS möjliggör en lansering under Q3 dessutom för nya tilläggspaket inför julhandeln. I dagsläget är dock ingenting bekräftat. Vårt investeringscase är intakt och vi gör enbart mindre estimatförändringar och upprepar motiverat värde om 1,9 kronor.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-starbreeze-2023-aret-payday-3

MFN