Analysguiden: ANALYS Probi: Lägre volymer i USA pressade resultatet i Q3

2022-12-07 09:45:00

Försäljningen kommer in svagare än Analysguidens prognoser, drivet av uteblivna ordrar från större kunder. Som ett resultat justeras försäljningsprognoserna ned.

Svagare försäljning än väntat i region Americas
Probi rapporterade lägre omsättning än väntat under Q3 och nettoomsättningen minskade med 9% till 145 mkr. Detta berodde till stor del på utvecklingen i region Americas, där försäljningen påverkades negativt av uteblivna ordrar från ett fåtal större kunder som ändrat sitt beställningsmönster. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen under Q3 med 22%. Bolaget räknar nu med att omsättningen för helåret 2022 kommer att vara något lägre än föregående år. EBITDA-marginalen uppgick till 25% i Q3 jämfört med 27% i Q3 2021. EMEA-regionen utvecklas generellt bra, men den europeiska lanseringen av Perrigo har inte gått enligt deras förväntningar. Försäljningen i APAC-regionen ökade med 16 % under Q3. Probi fyller sin pipeline med spännande lanseringar under det kommande året och arbetar med att växa organiskt och utvärdera kompletterande förvärv.

Pilotstudie inom mental hälsa slutförd
Som vertikalt integrerad leverantör av probiotika med egen forskning har Probi kontroll över hela värdekedjan. Man är ett forskningsdrivet bolag som ständigt utvärderar nya hälsoområden. Under Q3 slutförde man en pilotstudie med 132 deltagare inom mental hälsa och resultaten från denna studie väntas under Q4. Målsättningen med detta arbete är att ta fram nya erbjudanden för marknadssegmentet riktat mot tarm-hjärna-axeln. Det finns här ett starkt växande kommersiellt intresse och antalet vetenskapligt validerade produkter är fortfarande på en låg nivå.

Prognoser och riktkurs nedjusterade efter Q3
Den svaga utvecklingen i USA under Q3 härrörde främst till bolagets LiveBac®-sortiment. Man är försiktigt optimistiska inför 2023 och arbetar intensivt med att återgå till organisk tillväxt, samtidigt som man även utvärderar förvärv. Utmaningarna på den så viktiga amerikanska marknaden får oss att sänka försäljningsestimatet för helåret 2022 till något under 2021 års nivå. Dessutom justerar vi ned vårt antagande om EBITDA-marginal för helåret 2022 något. Efter ett svagt Q3 sänker vi vår riktkurs för Probi till 300 kr (tidigare 400) baserat på en relativvärdering.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-probi-lagre-volymer-i-usa-pressade-resultatet-i-q3

MFN