Analysguiden: ANALYS New Wave Group: Fortsätter leverera

2023-02-20 09:35:00

Framgångssagan fortsätter för New Wave som levererar ytterligare ett rekordkvartal. Analysguiden höjer sina prognoser bibehåller sin positiva syn.

Forsätter leverera
New Wave redovisade återigen ett starkt resultat för fjärde kvartalet 2022. Utvecklingen inom Företag och Sport & Fritid var positiv både sett till försäljning och resultat. Segmentet Gåvor & Heminredning var dock en besvikelse och sämre än vad vi prognosticerat. Bolaget levererade återigen en all-time-high för ett enskilt kvartal både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Rörelsemarginalen uppgick till 19,4% vilket är den högsta marginalen någonsin för New Wave. Trots ett starkt resultat var marknadens reaktion kraftigt negativ och kursen dök med omkring 14% på rapportdagen efter bolagets kommentarer kring risken att den höga rörelsemarginalen kan vara svår att bibehålla i det kortare perspektivet då fokus nu ligger på att växa verksamheten.

Förslaget till ordinarie utdelning om 6,50 kr per aktie var högre än vi prognosticerade och visar på bolagets tro på stabilitet under kommande år. En annan punkt inför årsstämman är att styrelsen föreslår en split, 2:1.

Rörelsemarginal – Nytt All-time-high
Omsättningen ökade med hela 22% till 2 815 Mkr och rörelseresultatet ökade med 36% till 547 Mkr kvartal-över-kvartal, med en rörelsemarginal om 19,4% – den högsta marginalen någonsin för ett kvartal. Segmenten Företag och Sport & Fritid fortsatte att förbättras. Gåvor & Heminredning utvecklade sämre än våra förväntningar och föll tillbaka där fjärde kvartalet normalt är årets starkaste period.

Balansräkningen är fortsatt stabil och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 40% per 31 december. Som väntat försämrades kassaflödet och uppgick till -233Mkr (413). New Wave har medvetet ökat kapitalbindningen med bland annat lageruppbyggnad för att möta en marknad i tillväxt.

B.T.C. Activewear bidrar
New Wave förvärvade i september 2022 brittiska BTC Activewear för en köpeskilling om 33 miljoner GBP. Förvärvet, som ingår i segmentet Företag, bekräftar New Waves tillväxtambitioner, med bibehållen lönsamhet. BTC Activewear som fullt ut var konsoliderat under fjärde kvartalet bidrog med en försäljning om 180 Mkr och med 14 Mkr till rörelseresultatet.

Höjda prognoser – överdriven kursreaktion
Trots den negativa reaktion på rapporten – eller snarare de mer kortsiktiga utsikterna – har New Wave haft ett bra år på börsen. Kursen är upp med 25% sedan ett år. Vi har justerat upp våra prognoser för försäljningen för 2023 och 2024 med 12% respektive 10%. Estimaten för rörelseresultatet har justerats upp med 22% för 2023 och 16% för 2024. Våra prognoser visar på ett väldigt attraktivt P/E på 8,0 för 2024 och en EV/EBIT på 7,5. Vi har under det senaste året haft en positiv syn till aktien och denna syn kvarstår, och vi behåller riktkursen om 235 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-new-wave-group-fortsatter-leverera-1

MFN