Analysguiden: ANALYS New Wave Group: Fortsatt lönsam tillväxt

2022-11-24 12:00:00

New Wave uppnår nya rekordnivåer för ett tredje kvartal i såväl omsättning som rörelseresultat. Vi justerar upp våra prognoser och ser fortsatt en attraktiv värdering i aktien.

Fortsatt lönsam tillväxt
New Wave redovisade återigen ett starkt resultat i det tredje kvartalet. Omsättningen låg knappt 5% över våra högt ställda förväntningar och rörelseresultatet 8% högre på 398 Mkr. Marknadens reaktion på rapporten var positiv och kursen steg med omkring 13% på rapportdagen. Bolaget levererar all-time-high för ett tredje kvartal både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Rörelsemarginalen uppgick till 17,8% vilket är den högsta marginalen någonsin för New Wave.

Rörelsen fortsätter att stärkas trots en allmän oro över konjunkturutvecklingen och inflation. Bolaget tar marknadsandelar och påverkas positivt av lyckade lanseringar som nu bär frukt. New Wave låter nu också balansräkningen arbeta genom förvärv. Kriget i Ukraina har hittills inte haft någon materiell direkt inverkan på verksamheten. Indirekt kan bolagets utveckling naturligtvis komma att påverkas av konfliktens inverkan för bland annat konjunkturutvecklingen.

Rörelsemarginal – All-time-high
Omsättningen ökade med hela 34% till 2 234 Mkr och rörelseresultatet ökade med över 50% till 398 Mkr kvartal-över-kvartal, med en rörelsemarginal om 17,8%– den högsta marginalen någonsin för ett kvartal. Segmenten Företag och Sport & Fritid uppvisade betydande resultatökningar medan Gåvor & Heminredning föll
tillbaka något.

Balansräkningen är fortsatt stabil och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 36% per 30 september. Som väntat var kassaflödet negativt och uppgick till -200 Mkr (242). New Wave har medvetet ökat kapitalbindningen med bland annat lageruppbyggnad för att möta en starkare marknad.

Förvärv i Storbritannien
New Wave förvärvade den 2 september brittiska BTC Activewear för en köpeskilling om 33 miljoner GBP. Förvärvet, som ingår i segmentet Företag, bekräftar New Waves tillväxtambitioner, med bibehållen lönsamhet. BTC Activewear bidrog med en försäljning om 67 Mkr och med 3 Mkr till rörelseresultatet.

Höjda prognoser – fortsatt potential
New Wave har haft ett bra år på börsen, relativt marknadsindex. Kursen har sedan årsskiftet stigit med 9% jämfört med Nasdaq OMX 30 som fallit med 14%. Vi har justerat upp våra omsättningsprognoser för 2022 och 2023 med 8% respektive 16%. För 2024 räknar vi med en tillväxt om 7%. Notera att förvärvet av BTC Activewear slår igenom fullt ut under 2023. Estimaten för rörelseresultatet har justerats upp med 9% för 2022 och 15% för 2023. Vi har under det senaste året haft en positiv syn till aktien och denna syn kvarstår, och vi höjer riktkursen från 215 kr till 235 kr. Våra prognoser visar på ett väldigt attraktivt P/E på 9,0 för 2024 och en EV/EBIT på 7,9.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-new-wave-group-fortsatt-lonsam-tillvaxt

MFN