Analysguiden: ANALYS MALMBERGS ELEKTRISKA: Ökad lagerbindning pressade kvartalet

2022-04-27 14:50:00

Malmbergs Elektriska redovisade tillväxt under det första kvartalet men resultatmässigt blev utfallet svagt. Vi justerar vår riktkurs till 65 kronor.

Ökade kostnader för att säkerställa varor i lager
Under första kvartalet 2022 redovisade Malmbergs en något bättre omsättningstillväxt än motsvarande kvartal i fjol (+2 procent). Resultatmässigt blev dock kvartalet svagt och rörelseresultatet föll med närmare 40 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Vi konstaterar att den svenska marknaden, som är den viktigaste marknaden, visade på ett svagare utfall och vi ser att ökade centrala kostnader för varuinköp, fördröjda leveranser och höjda fraktpriser var huvudorsaken till det svagare resultatet. I tider med sena fraktleveranser nödgas många bolag att öka sina varulager för att säkerställa att produkter finns i lager, Malmbergs är inget undantag. Under första kvartalet 2022 ökade varulagret med 40 procent vilket också ledde till ett negativt kassaflöde. Med ett högre varulager torde försäljningen fortgå som planerat under de närmaste två kvartalen. Bolagets balansräkning är fortfarande mycket stabilt och trots en större belastning på resultatet i första kvartalet 2022 redovisades en kassalikviditet på hela 94 procent och en soliditet på 65 procent.

Nedjusterade prognoser – men fortsatt tillväxt väntas
Då vi nu räknar med en viss fördröjning i prishöjningar som kompensation för stigande inflation räknar vi att kostnadsmassan kommer att vara högre än normalt även under de kommande två kvartalen. Vi gör en marginell nedjustering i våra omsättningsprognoser för innevarande år (2022) men lämnar våra estimat för 2023 och 2024 oförändrade, drivet av prishöjningar. Vad gäller resultatutvecklingen ser vi dock en större påverkan och justerar därför ner våra estimat på rörelseresultatet med 25 procent för 2022, vilket innebär ett resultattapp jämfört med 2021. För 2023 och 2024 justerar vi ner motsvarande estimat för rörelseresultatet med 15 procent respektive 10 procent. Således räknar vi med en återhämtning först från och med 2023.

En trygg aktie i oroliga tider
Trots nedjusterade prognoser ser vi en tillväxt i både omsättning och resultat under kommande år, även om det idag finns fler orosmoln än tidigare vad gäller leveranssäkerhet, inflation och eventuella effekter av det pågående kriget i Europa. Malmbergs starka balansräkning sänker dock risken inför kommande räntehöjningar och torde därför ha mindre inverkan på bolaget jämfört många andra bolag som har hög belåningsgrad. I denna jämförelse är Malmbergs en trygg investering. Vi justerar ner våra prognoser på nettoresultatet för 2023p och 2024p med drygt 10 procent och motsvarande nedjustering på vår riktkurs. Vår riktkurs på ett års sikt blir därmed 65 kronor (70), vilket motsvarar ev/ebitda på 6 respektive p/e 15 på vår prognos för 2023p och ev/ebitda på 5,6 respektive p/e 14 för 2024p.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-malmbergs-elektriska-okad-lagerbindning-pressade-kvartalet

MFN