Analysguiden: ANALYS Infrea: Ökade prognoser

2022-11-16 10:00:00

Infrea presenterar en stark rapport med ökad omsättning och stingande lönsamhet. Vi höjer vår riktkurs och ser potential för ökad vinst framgent.

Vi ser stark avslutning på 2022 
Infrea redovisade en omsättning på 557,3 MSEK motsvarande en ökning på 71,7%, varav förvärvad tillväxt 116,2 MSEK, organisk tillväxt med 116,5 MSEK för Q3-22. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på 48,3 MSEK (20,7) motsvarande en marginal på 8,7% jämfört med förra årets andra kvartal på 6,4%. Infrea visar på god tillväxt både organiskt och via förvärv och till viss del av inflationskompensation, då bolagets affärsmodell bygger på s.k. ”cost-plus” som ger automatisk kompensation via högre priser. Bolagets lönsamhet går i rätt riktning även om det är en hel del jobb kvar för att nå de nivåer man önskar samt kunna bevara dessa över tid. 

Mark & Anläggning
Omsättningen Q3-22 uppgick till 522 MSEK, upp från 287,9 MSEK Q3-21 med ett EBITA-resultat om 49 MSEK (24). 

Vatten & Avlopp
Omsättningen uppgick till 35,6 MSEK Q3-22 ned från 36,8 MSEK i Q3-21. EBITA-resultatet uppgick till 1,7 MSEK Q3-22 jämfört med 0,5 MSEK för Q3-21. 

Steg mot ökad lönsamhet – attraktivt värderad
Vi ökar våra prognoser något för både omsättning och resultat för 2022 och 2023. Vi ser även möjligheter att bolaget gradvis kan fortsätta sin marginalförbättring trots en omvärldssituation som gör att många insatsvaror ökat och ökar i pris. Investeringsbehovet inom infrastruktur är mycket stort vilket gör att det råder en god underliggande efterfrågan på bolagets tjänster. 

Vi ökar vår riktkurs till 45 kr per aktie (40 kr) då bolaget har en god potential för ökad vinst innevarande och kommande år. Detta kvartal visar på att man är en bit på väg. Marginalförbättringar är något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, dessutom kommer bolaget att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde. 

Detta skulle också bevisa att man lyckas genomföra lönsamhetsförbättringar vilket sänker risken i bolaget genom en bevisad förmåga att leverera god lönsamhet och ökad finansiell flexibilitet.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-infrea-okade-prognoser

MFN