Analysguiden: ANALYS Infrea: Fortsatt fokus på kostnader

2022-08-02 13:20:00

Infreas båda affärsområden visar goda resultat under första halvåret och fortsätter denna utveckling ser vi goda möjligheter till en omvärdering.

Ökade marginaler ger intressant andra halvår
Infrea redovisade en omsättning på 575,2 MSEK motsvarande en ökning på 74,6%, varav förvärvad tillväxt 164,3 MSEK, organisk tillväxt med 81,5 MSEK för Q2-22. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på 38,8 MSEK (11,7) motsvarande en marginal på 6,7% jämfört med förra årets andra kvartal på 3,4%. Infreas båda affärsområden visar goda resultat vilket vi väntat på då marginalen är något bolaget jobbat på under de senaste kvartalen. Fortsätter denna utveckling under andra halvåret ser vi goda möjligheter till en omvärdering då värderingen är på attraktiva nivåer.

Mark & Anläggning
Omsättningen Q2-22 uppgick till 530,6 MSEK, upp från 285,5 MSEK Q2-21 med ett EBITA-resultat om 37,2 MSEK (21).

Vatten & Avlopp
Omsättningen uppgick till 45,2 MSEK Q2-22 upp från 44 MSEK i Q2-21. EBITA-resultatet uppgick till 3,8 MSEK Q2-22 jämfört med -2,9 MSEK för Q2-21.

Steg mot ökad lönsamhet – attraktivt värderad
Vi ökar våra prognoser något för Infreas omsättning och resultat och vi ser möjligheter att bolaget gradvis kan fortsätta sin marginalförbättring trots en omvärldssituation som gör att många insatsvaror ökat och ökar i pris. Investeringsbehovet inom infrastruktur är mycket stort vilket gör att det råder en god underliggande efterfrågan på bolagets tjänster.

Vi behåller vår riktkurs på 40 kr per aktie då bolaget är lågt värderat och vi ser en potential för ökad vinst innevarande och kommande år. Det återstår fortsatt en hel del ansträngningar för att nå bolagets långsiktiga mål om 8% EBITA-marginal på koncernnivå även om detta kvartal visar på att man är en bit på väg. Marginalförbättringar är något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, dessutom kommer bolaget att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde.
Detta skulle också bevisa att man lyckas genomföra lönsamhetsförbättringar vilket sänker risken i bolaget genom en bevisad förmåga att leverera god lönsamhet och ökad finansiell flexibilitet.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-infrea-fortsatt-fokus-pa-kostnader

MFN