Analysguiden: ANALYS FASTPARTNER: Stark tillväxt av bolagets hyresintäkter för 2022

2022-04-21 08:55:00

Indexuppräkning i kombination med bra nettouthyrning medför stark tillväxt i hyresintäkterna inför 2022. Bolaget höjer utdelningen och vi på Analysguiden ser ett nytt motiverat värde

Utvecklingen under Q4 2021
Hyresintäkterna ökade under Q4 med 1,5% till 469 mkr (462) och driftnettot ökade 1,2% till 321 mkr (317), motsvarande en överskottsgrad på 68%. Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick under Q4 till 1 595 mkr (1 024). Den svenska ekonomin utvecklades starkt under 2021. Stark efterfrågan i kombination med leveransproblem av vissa insatsvaror till industrin har lett till en högre inflationstakt, som under december 2021 ökade till 3,9%. Då i stort sett samtliga Fastpartners hyresavtal är indexreglerade medför uppräkningen av KPI-index en ordentlig tillväxt i bolagets hyresintäkter för 2022.

Höjd utdelning och inlösen av preferensaktier
Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår nu till ca 1 050 mkr (970) och fastighetsvärdet är 35 323 mkr (31 244). Bolagets mål om ett rullande förvaltningsresultat på 1 500 mkr år 2025 står fast. Bolagets styrelse har beslutat om en höjd utdelning på 2,20 kr (2,00), och även beslutat om inlösen av samtliga utestående preferensaktier.

Stark svensk ekonomi under 2021
Fastpartner fokuserar på kommersiella fastigheter i de sex kärnmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Gävle. Stockholmsområdet och det största segmentet är kontor som står för halva hyresvärdet. Den svenska ekonomin utvecklades starkt under 2021, och då i stort sett samtliga av Fastpartners hyresavtal är indexreglerade medför uppräkningen av KPI-index en ordentlig tillväxt i bolagets hyresintäkter. Indexuppräkningen i kombination med en bra nettouthyrning under 2021 medför en stark tillväxt av bolagets hyresintäkter för 2022.

Riktkurs justerad till 142 kr
I den marknad Fastpartner befinner sig i kan man konstatera att väl sammansatta fastighetsportföljer erhåller en premie vid försäljning. Cushman & Wakefield har gjort bedömningen att portföljpremien för Fastpartners innehav i dagens fastighetsmarknad ligger i intervallet 12,5–17,5% av marknadsvärdet på bolagets fastigheter. Mitten av detta intervall skulle indikera ett break-up-värde per stamaktie av serie A på ca 142 kr. Baserat på detta justerar vi vår riktkurs för Fastpartner till 142 kr (tidigare 150).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-fastpartner-stark-tillvaxt-av-bolagets-hyresintakter-2022

MFN