Analysguiden: ANALYS EUROCON: Rekordkvartalen börjar rada upp sig

2022-05-13 09:35:00

Eurocon levererar ytterligare ett imponerande kvartal. Organisk tillväxt uppgick till 27 procent men det stora utropstecknet var den starka lönsamheten. Vi justerar upp våra prognoser.

Växer organiskt med hela 27 procent
Eurocon redovisade en nettoomsättning för det första kvartalet 2022 om 87,4 MSEK, jämfört med 68,8 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det motsvarar en tillväxt om hela 27 procent jämfört med första kvartalet 2021. Eurocon fortsätter med andra ord att leverera försäljningssiffror på rekordnivåer, med en omsättning som i princip ligger i linje med det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet för 2021. Tillväxten drivs främst av en ökad beläggningsgrad på Eurocons konsulter och en hög rekryteringstakt, där medelantalet årsanställda i kvartalet ökade till 283 gentemot 242 under samma kvartal förra året. Hittills ser bolaget ingen negativ påverkan från kriget i Ukraina på verksamheten vad gäller såväl pågående som planerade uppdrag.

Lönsamhet över målsättningen
Utropstecknet under kvartalet var den starka lönsamheten. Eurocon redovisade en rörelsemarginal om 14,8 procent för kvartalet. Det innebär att Eurocon för andra kvartalet på raken levererar en rörelsemarginal som överstiger det lönsamhetsmål som kommunicerats och ligger i nivå med de marginaler på omkring 10–12 procent som uppvisades vid 2016–2018, vilket var precis innan den kraftiga avmattningen inom industrin slog till. Drivande för lönsamheten är en fortsatt stark beläggningsgrad, där omsättningen per anställd uppgick till 0,31 MSEK under kvartalet, att jämföra med 0,28 MSEK, under samma period föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet kom in på 12,9 MSEK, en kraftig förbättring gentemot 4,5 MSEK som redovisades under första kvartalet 2021.

Förändringsarbetet inom Sitebase ger resultat
En bidragande faktor till försäljningstillväxten och lönsamhetsförbättringarna är även det förändringsarbete som genomförts i Eurocons produktbolag Sitebase. Förutom en förbättrad nettoomsättning har Sitebase vänt från en negativ rörelsemarginal på 21,5 procent till en rörelsevinst motsvarande 15,6 procent av omsättningen. Trots låg nyförsäljning inom affärsområdet är bolagsledningen alltjämt positiva och bedömer att förändringar som genomförts i underhålls- och återförsäljaravtal kommer att ha positiv påverkan under kommande kvartal.

Höjda vinstprognoser efter imponerande kvartal
Efter en rapport som kom in över våra förväntningar, framför allt rörande lönsamheten justerar vi upp våra prognoser. Räknat på ett rörelseresultat om 40 (32) MSEK 2022p och 44 (37) MSEK 2023p, landar vi i ett motiverat värde om 9,55 kronor. Det motsvarar en värdering om 10,5–9,7 gånger EV/Ebit för 2022p-2023p.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eurocon-rekordkvartalen-borjar-rada-upp-sig

MFN