Analysguiden: ANALYS Coor: Överdrivet kursras skapar intressant ingångsläge

2022-11-01 09:40:00

Efter starka pandemi-kvartal har lönsamheten nu börjat pressas vilket straffade aktien. Kursraset är överdrivet och skapar ett intressant ingångsläge.

Flera faktorer pressade lönsamheten under Q3
Under tredje kvartalet ökade Coors omsättning med knappt 14 procent till 2 766 miljoner kronor (2 428), främst drivet av förvärv (10 procent) och valuta (3 procent). Den organiska tillväxten föll till 1procent i årstakt jämfört med 9 procent under andra kvartalet. Det justerade ebita-resultatet föll till 122 miljoner (150), motsvarande en marginal på 4,4 procent (6,2). Omsättningen var cirka 3 procent lägre än Analysguidens prognos och ebita-resultatet drygt 2 procent lägre än väntat. Vid sidan av att tredje kvartalet är ett säsongsmässigt svagt kvartal tyngdes lönsamheten av bland annat en normaliserad intäktsmix och kostnadsstruktur efter pandemin, den högre inflationen, uppstartskostnader i nya kontrakt (främst danska Bygningsstyrelsen) samt avslutade kontrakt med bland annat Equinors kontorssiter i Norge och ABB i Finland.

Marginalpress lär bestå ytterligare några kvartal
Coors ledning har under en tid varit tydliga med att lönsamheten kommer att normaliseras från de onormalt höga nivåerna under pandemin. Under tredje kvartalet blev marginalförändringen hela -1,8 procentenheter då bolaget utöver effekterna från den avslutade pandemin även hade motvind i form av den höga inflationen samt förändringar i kontraktsportföljen. Även om Coor har indexklausuler i de flesta av sina kontrakt justeras det oftast årligen, vilket gör att exempelvis matprisinflationen påverkar bolaget på kort sikt. Ledningen uppskattade effekten från den ökade inflationen till cirka -10 miljoner kronor under kvartalet. Under de närmaste kvartalen möter Coor relativt tuffa jämförelsetal och motvinden från inflation respektive uppstartskostnader i framför allt det stora kontraktet med Bygningsstyrelsen lär bestå ytterligare några kvartal. På den positiva sidan finns fortfarande balansräkningen som ger gott om utrymme för nya förvärv och/eller en fortsatt generös utdelningspolicy. Hålls utdelningen oförändrad jämfört med fjolåret är direktavkastningen goda 8 procent.

Kursfall tar värderingen till riktigt attraktiva nivåer
Efter rapporten gör vi mindre nedjusteringar i våra estimat för framför allt 2023–2024, där vi ser att såväl tillväxt som lönsamhet sannolikt kommer in lägre än vi räknat med tidigare. Kursraset i samband med rapporten på hela 20 procent framstår som klart överdrivet i ett mer långsiktigt perspektiv. Vi noterar också att tillfällen när Coors direktavkastning tagit sig över 6 procent historiskt bjudit på utmärkta ingångslägen i aktien (se sidan 4). I spåren av våra något sänkta prognoser justeras riktkursen på ett års sikt ner till 79 kronor (86), motsvarande ~13 gånger justerad ebita och p/e 15 på prognoserna för 2024.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-coor-overdrivet-kursras-skapar-intressant-ingangslage

MFN