Analysguiden: ANALYS Cantargia: Ny data pekar framåt

2022-06-07 08:35:00

Fortsatt positiv data för utvecklingen av projektet nadunolimab, som i Juni ska presenteras på en världsledande konferens i USA. Vi på Analysguiden upprepar våra tidigare prognoser.

Presentationer av nadunolimab på ASCO
Cantargias ledande projekt nadunolimab (CAN04) ska presenteras för onkologer vid tre olika tillfällen under den årliga och världsledande konferensen för American Society of Clinical Oncology (ASCO) som pågår i Chicago under 3-7 juni.

Nadunolimab testas för närvarande på mindre patientgrupper inom flera cancersjukdomar i fas 1 och 2a. Längst har preparatet hunnit inom den svåra cancerformen bukspottkörtelcancer (PDAC) där totalt 73 patienter har behandlats med antikroppen.

Uppdaterad data bekräftar tidigare resultat
Bolagets pressmeddelande och tillgänglig data från ASCO pekar fortsatt framåt för nadunolimab. Behandling av PDAC-patienterna visade en genomsnittlig överlevnad på 12,7 månader, en siffra som indikerar att nadunolimab i kombination med cellgifterna gemcitabin och nabpaclitaxel (GNP) överträffar resultatet i tidigare studier med endast GNP.

Uppdateringen på ASCO avviker inte särskilt från tidigare uppdateringar från Cantargia men att upprepa tidigare siffror med ett större patientantal och längre behandlingstid är i sig en positiv händelse och skapar mer säkerhet kring nadunolimabs framtid.

Biomarkörer kan erbjuda förklaring till effekt
Däremot presenteras Cantargia för första gången data på biomarkörer, de olika sjukdomsproteiner som påverkas av behandlingen. Även här visar siffrorna att nadunolimab har en positiv effekt på tumören och att den problematiska resistens mot cellgifter som kan dyka upp kan skjutas på framtiden med hjälp av antikroppen.

En tes är att nadunolimab genom att binda vid IL-1 RAP delvis neutraliserar signaler som anses leda till behandlingsresistens.

Data på kombination med Keytruda
En av bolagets tre presentationer vid ASCO rör CIRIFOUR-studien, en fas 1-studie som kombinerar nadunolimab med Keytruda, marknadens ledande cancerpreparat. I en studie på 15 patienter visade 6 av dessa, sannolikt de med en mindre aggressiv cancertyp, att nadunolimab ledde till lång överlevnad. Dessa patienter hade stabil sjukdom i minst 30 veckor innan sjukdomen åter tog över.

Motiverat värde på 36 kronor ligger fast
I vårt grundscenario räknar vi med att Cantargia kan sälja rättigheterna till nadunolimab tidigast 2024. Fram till dess ska bolaget finansiera fortsatt klinisk utveckling inom ett par olika cancerformer. I detta scenario ser vi ett motiverat värde för aktien på 36 kronor. I ett scenario med tidigare utlicensiering ser vi betydligt större uppsida.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-ny-data-pekar-framat

MFN