Analysguiden: ANALYS Bonesupport: Stark start på lansering

2023-02-28 08:50:00

Stark lansering i USA och aktien handlas välförtjänt på all-time-high. På lång sikt finns en stor potential men givet rådande konkurrens behåller vi ett mer konservativt scenario.

Första försäljningssiffror överstiger förväntan
Bonesupports antibiotika-laddade bengraft Cerament G har fått en stark start på lanseringen i USA. Produkten nådde en försäljning på 14 MSEK under fjärde kvartalet, något över vår förväntan på 9 MSEK. Med ett försäljningspris kring 5 600 USD per ingrepp innebär det att produkten användes på ca 200 patienter.

Kommersialiseringen inleddes i slutet av oktober och för närvarande utvärderas Cerament G av ledande ortopeder, så kallade key opinion leaders, som avgör produktens framtid på de listor som sjukhusens inköpsorganisationerna ska hålla sig till. Bonesupport rapporter att mottagandet har varit positivt och att inga misslyckade ingrepp har rapporterats.

Ledningen avstår prognos efter stark inledning
Bonesupports ledning betonar i rapporten att lanseringen befinner sig i ett tidigt skede, ett så kallat STOP-GO läge, och att det ännu inte går att dra slutsatser om upptaget på den amerikanska marknaden. Detta utvärderande skede kan utsträcka sig över mellan ett par veckor och flera månader innan Cerament G får en plats i behandling av beninfektioner.

Vi ser ledningens försiktiga kommentarer om den närmaste framtiden för Cerament G i Nordamerika som rimliga mot bakgrund av den trögrörlighet och konkurrens som präglar ortopedisk kirurgi. Vi är ändå uppmuntrade av de första signalerna och höjer prognosen för Cerament G i USA i år till 110 MSEK, 20 MSEK högre än tidigare antagande.

Resultatet i Q4 något under förväntan
Förlusten under Q4 ökade något jämfört med närmast föregående kvartal. En stark bruttomarginal på 91,5 procent räckte inte till för att parera en rad effekter på försäljningskostnaderna. Vi väljer ändå att behålla resultatprognoserna för 2024–25 med ett scenario om break-even för bolaget under andra halvåret 2023.

Avvaktande läge, begränsad potential för aktien
Bonesupport-aktien handlas välförtjänt på all-time-high inför en kommande omsvängning till lönsamhet. På längre sikt hägrar flera stora marknader för Cerament G. Vi blickar in på en normaliserad lönsamhet under 2026 och konstaterar att aktien handlas på ett nuvärdesberäknat P/E 51. För att se ett större kurslyft behöver vi anta en snabbare penetration på den amerikanska marknaden men av respekt för den konkurrens som råder väljer vi att behålla ett mer konservativt scenario. I detta scenario ser vi ett motiverat värde på 95 kronor (89).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-bonesupport-stark-start-pa-lansering

MFN