Analysguiden: ANALYS Addlife: Återgång mot det normala

2022-08-04 13:15:00

Omsättningen sjönk under kvartalet på grund av minskad covid-relaterad försäljning. Vi justerar ned riktkursen men ser aktien som fortsatt intressant.

Kvartal (nästan) utan covid-19-omsättning
Under Q2 2022 minskade Addlife omsättningen med 9% till 2 079 MSEK jämfört med 2 276 MSEK motsvarande kvartal 2021. Förvärvad tillväxt uppgick till 13%. Den organiska tillväxten ökade exklusive Covid-19 med 4% och covid-19-relaterad omsättning minskade med 88%. EBITA-resultatet minskade med 28% till 240 MSEK jämfört med 332 MSEK motsvarande kvartal 2021.

Labtech
Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsförändring Q2 2022 på -33% till 786 MSEK jämfört med 1 169 MSEK motsvarande kvartal 2021. EBITA-resultatet minskade med 58% till 117 MSEK jämfört med 280 MSEK motsvarande kvartal 2021.

Medtech
Affärsområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q2 2022 på 17% till 1 296 MSEK jämfört med 1 108 MSEK motsvarande kvartal 2021. EBITA-resultatet ökade med 127% till 129 MSEK jämfört med 57 MSEK motsvarande kvartal 2021. Merparten av tillväxten kommer från förvärv, organisk tillväxt exklusive Covid-19 försäljning stod för 5%.

Omsättning för Covid-19 kraftigt ned, tillfällig negativ påverkan på marginalen
Vi räknar med en en omsättningstillväxt på nära 10% för 2022, marginalen har påverkats av minskad Covid-19-försäljning och en samtidigt svagare återhämtning i planerad sjukvård vilket gör att vi drar ned vår prognos med ca 25% för nettoresultat både för 2022 och 2023. Fokus för årets kassaflöden kommer att vara på konsolidering av balansräkningen samt att fortsätta integrationsarbetet av de nya bolagen.

Addlife kommer få en ny VD i Fredrik Dalborg den 1 september då nuvarande VD Kristina Willgård beslutat sig för att avgå. Fredrik Dalborg har mångårig erfarenhet av sektorn och från ledande positioner i börslistade bolag.
Vi ser fortsatt aktien som intressant på lång sikt men minskar vårt långsiktiga värde på grund av ökat avkastningskrav och lägre marginalantagande till 225 kr per aktie.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addlife-atergang-mot-det-normala

MFN