Analysguiden: ANALYS Absolicon: Första två linor sålda

2023-03-13 08:00:00

De första produktionslinorna är sålda och med en tillkommande kapitalinjektion samt en tidsenlig produkt bedömer Analysguiden att framtiden ser ljus ut.

Två första produktionslinorna sålda
I slutet av 2022 sålde Absolicon två produktionslinor, en till Creative Power Solutions i Egypten och en till Phoenix i Kanada. Slutlig köpeskilling uppgick till 86 MSEK och Absolicon uppskattar att material och kringtjänster gör att den totala omsättningen kan uppgå till 100 MSEK vilket skulle infria målet om 100 MSEK i omsättning 2023.

Produktionslinor viktigt för framtida försäljning
Absolicon har idag 5 pilotprojekt hos multinationella bolag, där man skall konvertera solenergi till ånga. Utöver dessa har man också fyra installationer hos produktionslinjepartners, där man kommer producera trycksatt hetvatten. Tillsammans med de två sålda produktionslinorna blir det enklare för Absolicon att nå ut och nå potentiella nya kunder.  Vikten av referensanläggningar skall inte underskattas vid lanseringen av nya produkter. 

Nyemission för ökade försäljningsinsatser
Bolaget har aviserat att ta in 120 MSEK vilket till största delen skall gå till marknadsföring och pilotinstallationer. Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till 5 MSEK med en teckningskurs på 90 kr per aktie. Teckningsperioden löper mellan 23 februari och 20 mars. Antalet aktier ökar från 3,3m till 4,67m. Vid fulltecknande av emissionen, tillsammans med en kassa uppgående till 26,5 MSEK kommer bolaget att förfoga över en mycket stark balansräkning med ca 142 MSEK i kassan. Givet de två redan sålda produktionslinorna och förmodat ytterligare några under 2023 ser den finansiella ställningen stark ut framöver.

Fler linor redan under första halvåret?
Vi ser det som klokt att Absolicon rider på den framgång som de två först sålda produktionslinorna ger och stärker upp bolagets balansräkning, dels för att skapa ytterligare möjligheter till att öka marknadsföring/försäljning dels skapa större trovärdighet mot potentiella motparter genom en starkare balansräkning. Vi prognosticerar en omsättning på drygt 100 MSEK för 2023 och 161 MSEK för 2024 (motsvarar ca 3 sålda produktionsanläggningar). Utan tvekan ser framtiden ljusare ut för bolaget då man till viss del visat på att affärsmodellen fungerar, dock är det fortfarande i tidigt skede och det är av vikt att bolaget stärker upp kassan givet den svåra finansieringssituation som råder för tillfället. I den makromiljö vi lever med stort fokus på energisäkerhet och CO2-besparingar ligger Absolicons produkt rätt i tiden och kan man rida på den framgångsvåg man skapat under senare delen av 2022 ser framtiden ljus ut.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-absolicon-forsta-tva-linor-salda

MFN