Amerikanska statsobligationer.

Börsen På obligationsmarknaden ljuder nu varningsklockorna på högsta volym. Enligt obligationshandlarna sjunker den amerikanska ekonomin snart ned i en lågkonjunktur.

För tillfället uppgår räntan till omkring 4,32 procent på korta amerikanska statsobligationer med en löptid på tre månader. Det är hela 86 punkter – eller procentenheter – mer än vad den som valt tioåriga statslånepapper får betalt för sin investering. 

En inverterad räntekurva, som fenomenet kallas på finansspråk, har föregått alla lågkonjunkturer i USA sedan 1980-talet. Dagens ränteskillnad mellan amerikanska statsobligationer med kort respektive lång löptid är i sin tur den största på över 40 år, rapporterar finanskanalen CNBC.

Senaste gången den var lika stor hade Federal Reserve med ordförande Paul Volcker i spetsen höjt räntan kraftigt för att få bukt med den höga inflationstakten, vilket senare drog ned den amerikanska ekonomin i en lågkonjunktur. Upprinnelsen till den nedgången påminner därmed om utvecklingen under 2022. 

Nu fruktar marknaden att centralbankens nuvarande ordförande Jerome Powell är på väg att göra samma sak. 

– Senaste gången vi såg dessa nivåer var i början av ”Volcker-recessionen” och då hade hans Fed redan börjat sänka räntorna, skriver Nicholas Colas, medgrundare av analysfirman Datatrek Research, i en marknadskommentar, enligt CNBC. 

– Nu pratar Fed fortfarande om ”högre räntor under en längre tid”, motsatsen till vad som skedde 1981. Marknaden säger i princip att det kommer att bli en till självförvållad ekonomisk nedgång: ”Powell-recessionen”, tillägger han. 

Oron för sämre ekonomiska tider har också gjort sig påmind på aktiemarknaden, skriver finanskanalen vidare. Under den senaste veckan har det amerikanska flaggskeppsindexet S&P 500 tappat 3,5 procent.