SOBI: KEPLER CHEUVREUX HÖJER REK TILL KÖP (BEHÅLL) (NY)

2023-05-11 09:21:43

(Lägger till mer text från stycke tre och uppdaterar med kursrörelsen från öppningshandeln och på onsdagen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kepler Cheuvreux höjer sin rekommendation för Sobi till köp från behåll. Riktkursen sänks till 245 från 250 kronor.

Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Trots den kortsiktiga osäkerheten om refinansiering genom en företrädesemission när affären väl är avslutad tror Kepler Cheuvreux att Sobis värdering "kommer att se mer attraktiv ut" mätt i EV/ebitda på lång sikt.

Läkemedlet Vonjo, vid behandling av en sällsynt blodsjukdom under namnet myelofibros, är enligt analyshuset en "väldiversifierad tillgång med bevisad kommersiell potential bortom den nuvarande FDA-klassningen genom att dra nytta av kliniska riktlinjer.

Att förvärvet kommer generera ebit/ebitda redan under 2024 och att Kepler Cheuvreux ser "en betydande potential för marginalexpansion på medellång sikt" är enligt analyshuset viktigt för investeringscaset. Kepler Cheuvreux räknar med en ebitda-marginal på 53 procent för Vonjo under hela analyshusets prognosperiod.

Kepler Cheuvreux bedömer att värderingen kan motiveras enbart med stöd av USA. I linje med transaktionsvärdet värderar Kepler Cheuvreux Vonjo till 17,2 miljarder kronor baserat på en kassaflödesmodell som sträcker sig över perioden 2024 till 2035.

Efter en nedgång på nästan 15 procent under onsdagen rekylerade Sobi-aktien upp 3 procent under öppningshandeln på torsdagen vid en kurs på 229:40 kronor.


Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt