Bostad Många svenska bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja avgifterna med över 40 procent jämfört med 2021-års nivåer för att klara av det ökade kostnadstrycket framåt, enligt bostadsförvaltaren Nabos beräkningar. 

Bostadsrättsföreningar drabbas hårt i tider med hög inflation och stigande låneräntor samt underhållskostnader. Det gör att föreningarnas avgiftssättning för 2023 blir särskilt viktig, enligt bostadsförvaltaren Nabo. Bolaget har med anledning av det tittat närmare på den ekonomiska situtionen i drygt 2 000 bostadsrättsföreningar och analyserat deras kassaflöden. 

Analysen visar att föreningarnas avgiftsnivåer behöver höjas med över 40 procent i genomsnitt jämfört med 2021-års nivåer. Den beräkningen utgår från en låneränta på cirka 3 till 3,5 procent, avsättningar på 250 kr per kvadratmeter för underhåll och tar även höjd för en fortsatt hög inflation, enligt Nabo. 

Bolaget påtalar att när föreningarnas nuvarande lån och fastprisavtal löper ut kommer de att behöva omförhandlas till rådande marknadspriser. Nabo tillägger att exakt när förändringarna får genomslag i den enskilda bostadsrättsförening skiljer sig åt.

– Det är aldrig roligt att komma med dåliga nyheter för bostadsrättsägare, men omvärlden har förändrats dramatiskt det senaste året med stigande inflation, underhåll- och räntekostnader, vilket gör att många föreningar nu måste höja avgifterna avsevärt för att anpassa sig till nuvarande och långsiktiga förhållanden, säger Jonas Gustavsson, expert inom ekonomisk förvaltning på Nabo, i en kommentar. 

Nu är det ytterst viktigt att bostadsrättsföreningarna ser över ekonomin och tar fram en plan för att ”möta det tuffa marknadsläget de kommande åren”, fortsätter Jonas Gustavsson.

– Det innebär ett särskilt stort ansvar för styrelsen, då det är komplicerade och modiga beslut som behöver fattas och som kommer påverka privatekonomin för alla i föreningen, säger han vidare i en kommentar, och tillägger

– Tydlig kommunikation mot de boende om situationen är viktigt. Känner föreningen sig osäker och behöver ytterligare stöd, bör man ta kontakt med föreningens ekonomiska förvaltare.