Sektor Konsumentpriserna på den svenska telekommarknaden är låga i ett internationellt perspektiv. Att marknadsledaren Telia höjt priserna på sista tiden ger förutsättningar för konkurrenterna att följa efter, och allra bäst läge har Tele2. Det skriver Berenberg i en analys.

Som Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat tidigare höjer banken sina rekommendationer och riktkurser för de båda svenska teleoperatörerna.

Telia uppgraderas till behåll från tidigare sälj, och riktkursen justeras upp till 42 kronor (37:30) mot bakgrund av tillväxttrend med goda utsikter till sekventiell förbättring. Men även om värderingen verkar låg i dagsläget jämfört med sektorn, menar Berenberg att aktien fortfarande är mer riskfylld än det ser ut med tanke på bolagets relativt höga skuldsättning.

”På kort sikt måste Telia kapa kostnader bättre än det har gjort under den senaste tiden för att leverera ebitda-tillväxt i linje med sektorn”, skriver Berenberg.

För sektorkollegan Tele2 ser den närmaste framtiden ljusare ut, menar Berenberg som uppgraderar till köp från tidigare behåll och höjer riktkursen till 157 kronor (115).

Det finns stor potential att sänka kostnaderna inom telekomindustrin genom digitala förändring, skriver banken, men konstaterat samtidig att de digitala möjligheterna inte fördelas lika mellan operatörerna.

Bäst skickad att kapitalisera på digitaliseringen anses Tele2 vara, och i kombination med ökade möjligheter till prisökningar i spåren av marknadsledaren Telias senaste uppjusterade avgifter, borde marknadens tillförsikt i Tel2:s möjlighet att leverera på ambitionen om ensiffrig ebitda-tillväxt i mittenspannet öka.

Trots att Sverige uppfattas som en rationell telekommarknad är konsumentpriserna på telekomtjänster förhållandevis låga i ett internationellt perspektiv. Att Telia har höjt priserna ger möjligheter för de marknadsandelsmässigt mindre kollegorna att följa efter, och eftersom Tele2 har lägre priser på jämförbara produkter antas potentialen vara större för Tele2 jämfört med övriga operatörer.

Telia handlades på tisdagsförmiddagen upp 0,7 procent till omkring 43:40 kronor medan Tele2 steg 0,7 procent till 138:20 kronor. Hittills i år har Telia gått svagare av de två med en uppgång på 3,4 procent jämfört med Tele2 som stigit dryga 22 procent. OMXS30 har under samma period stigit drygt 17 procent.