Analys Lundin Petroleums nuvarande aktiekurs speglar ett pris för Brentoljan på omkring 45-50 dollar per fat, alltså ett pris klart högre än det rådande. Om oljepriset fortsätter hålla sig kring nuvarande nivåer är Lundinbolagets värdering ohållbar. Det bedömer Arctic Securities i en analys där riktkursen mer än halveras till 140 kr, från tidigare 350 kr. Rekommendationen nedgraderas även till sälj från köp.

De nedstängningar som görs globalt driver ned efterfrågan på oljan vilket sannolikt kommer att trycka ned oljepriset i ett kort perspektiv. Samtidigt spår Arctic Securities att priset kommer stå inför en återhämtning framöver, men att de förhållanden som präglar marknaden i dagsläget gör det svårt att bedöma när detta kan komma att ske.

I spåren av coronaviruset, i kombination med Opecs oförmåga att komma överens, sänker Arctic sin prognos för Brentpriset för perioden 2020 till 40 dollar, från tidigare 62 dollar, och för 2021 nästan lika mycket.

De nya prisprognoserna leder i sin tur leder till reviderade estimat avseende intäkter och ebitda för de kommande två åren med omkring 38 respektive 41 procent för Lundin Petroleum. Trots bolagets förmåga att hantera lägre oljepriser i form av de låga produktionskostnaderna, kommer nuvarande prisnivåer göra det svårare att motivera prospektering och andra projektutvecklingar, och det väntas sätta press på aktien.

Lundin Petroleums nuvarande aktiekurs speglar ett Brentpris på 45-50 dollar fatet men att oljepriset skulle återhämtas till den nivån kortsiktigt är i dagsläget osannolik, varför riktkursen tydligt skruvas ned.

Priset för Nordsjöoljan Brent noteras på måndagsmorgonen till omkring 23 dollar per fat.

Aktien i Lundin Petroleum pressas med cirka 5 procent på måndagen och den byter ägare kring 165 kronor i skrivande stund.