Analys Securitas organiska försäljningstillväxt väntas avta då säkerhetsbolaget kommer under press från löneinflation.  

Det skriver Deutsche Bank i en analys där rekommendationen sänkts till sälj från behåll och riktkursen till 140 från 144 kronor, något Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på onsdagen.

I analysen pekar Deutsche Bank bland annat på att:

* Securitas organiska tillväxt har avtagit, från 7 procent det första kvartalet till 4 procent det tredje kvartalet. Deutsche Bank räknar med en tillväxt på 4 procent helåret 2020, vilket skulle vara en försämring jämfört med vad banken spår i år.

* Securitas framsteg inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, den del av försäljningen som åtnjuter högre marginaler, har varit begränsade, menar Deutsche. Någon större uppryckning väntas inte heller.

* Givet Securitas balansräkning ser Deutsche Bank begränsade möjligheter för några större förvärv.