Logistik Det finns tecken på att pressen i de globala leveranskedjorna avtar, men nya utmaningar väntar i form av omställning till en lägre efterfrågan samt fortsatt höga energipriser. Det skriver Oxford Economics i en analys.

”Även om lättade restriktioner i Kina har bidragit till att minska pressen i de globala leveranskedjorna, räknar vi med att stigande kostnader och en vikande efterfrågan kommer att tynga de globala leveranskedjorna under andra halvåret i år och in i 2023”, skriver de.

De noterar att flaskhalsarna i de globala leveranskedjorna verkar fortsätta att lätta samtidigt som fraktpriser fortsätter att sjunka. Men, påpekar Oxford Economics, det senare är inte enbart goda nyheter eftersom de lägre fraktpriserna delvis handlar om att de globala ekonomiska utsikterna försvagats och att efterfrågan därför minskar. Denna vikande efterfrågan kan dessutom i sig skapa nya problem.

”En fortsatt sjunkande efterfrågan, driven av en kombination av hög inflation och räntehöjningar, kan leda till en negativ effekt som fortplantar sig längs leveranskedjorna, eftersom handlare kan börja överreagera på den minskade efterfrågan”, skriver de.

I nuläget ser lagren ut att förbättras relativt efterfrågan, men det finns en risk för att lagren kan bli för stora i ett läge när efterfrågan viker. Viktigt framåt blir därför att hålla noga koll på lagerförändringar, enligt Oxford Economics.

Samtidigt noterar de att producentprisinflationen globalt visar uppmuntrande tecken på att toppa, men att detta riskerar att överskuggas av stigande energipriser, särskilt i Europa efter att Ryssland kapat gasleveranserna. Detta kommer att slå mot energiintensiva industrier, som tillfälligt kan tvingas stänga ned sin produktion, med nya brister som följd.

”Även om ökade gaslager i europeiska länder kan ge tillfällig lättnad kommer gas- och elpriser i grossistledet att förbli högre under en längre tid och vi räknar med att europeiska företag drar ner på produktionen och till och med står inför vissa nedstängningar”, skriver de.

Dessutom, tillägger Oxford Economics, kommer dessa nya utmaningar för leveranskedjorna i en tid när bristen på insatsvaror och arbetskraft ännu inte är fullt lösta.