Analys Stora Enso har fallit efter rapporten för tredje kvartalet, och nästa år ser ”utmanande ut”. Men bolaget genererar vinster och har ett betydande innehav av skog, vilket inte de närmaste jämförelsebolagen har. Rapportnedgången just nu innebär att bra köpläge, anser Swedbank Trading i en analys.

Sedan aktien initialt brutit upp ur det tekniska motståndsområdet vid 129-131 kr, har aktien fallit tillbaka igen efter en svag rapport. Men de båda tekniska analytikerna Martin Hallström och Robert Oldstrand vid Swedbank Trading skriver i Swedbank och Sparbankernas placeringsbrev Aktiellt att marknaden snart ser bortom rapportnedgången just nu.

De negativa pristrenderna för Stora Enso fortsätter visserligen in i 2020, men bolaget har förmågan att på egna meriter lyfta vinsten under 2021, enligt de båda analytikerna.

Stort strategiskt innehav

Inte minst det stora skogsinnehavet på 1,7 miljoner hektar svensk och finländsk skog är en strategisk tillgång, som från och med nästa år kommer att rapporteras separat.

”Vi ser att den ökade transparensen detta medför lättare kommer att visa de dolda värden som finns inom skogsverksamheten, då vinster i denna verksamhet är stabila och visar strukturell tillväxt”, skriver Swedbank Trading i analysen.

Svaga utsikter på kort sikt

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.

Eftersom massapriserna varit lägre under tredje kvartalet och fortsätter att vara det under det fjärde kvartalet är utsikterna till vinst på kort sikt relativt svaga. Det har lett till att aktien konsoliderat under året.