Analys Kepler Cheuvreux inleder bevakning av Kinnevik med rekommendation köp. Riktkursen är 340 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Enligt Kepler Cheuvreux erbjuder Kinneviks portfölj potential för fortsatt tillväxt.

Den positiva synen är främst baserad på investmentbolagets ”starka” historia och förmåga att skapa aktieägarvärde genom tillväxt i substansvärdet, uppger Kepler Cheuvreux.

”Kinnevik har en väletablerad affärsmodell som är inriktad på investeringar i digitala företag, som syftar till att stöpa om marknaderna och skapa nya affärsmodeller. Det är en strategi som har fungerat mycket bra och resulterat i ett antal marknadsledande företag som Tele2, Millicom och Zalando med flera”, heter det.

Banken värderar Kinneviks substansvärde till 73,5 miljarder kr, vilket innebär en premie på 14 procent.

”Substansvärde baseras på Kinneviks redovisade värde på sina onoterade innehav, vilket historiskt har visat sig vara mycket konservativt”, skriver Kepler Cheuvreux.

Kinnevik-aktien hade fallit 0,6 procent till 306,60 kr efter 75 minuters handel på måndagen. Det var ungefär i linje med börsen som helhet.