Analys: Bolaget som är IT-branschens utdelningskung

Publicerad 2015-02-18 12:23

Analys Programvarubolaget Vitec lyfter mot nya höjder på starka delårssiffror. Trots senaste årets kursrusning bör aktien locka långsiktiga investerare.

Vitec är ett programvarubolag av typen man önskar man hade köpt för länge sedan. Kursuppgången är 68 procent på bara ett år, bland annat tack vare lyftet i samband med bokslutet. Nettoomsättningen ökade under 2014 med 32 procent till 492 miljoner medan vinsten per aktie lyfte från 5,78 kr till 8,76 kr före eventuell utspädning.

Det faktiska p/e-talet är därmed 18, vilket är lägre än börsens genomsnitt. Aktien känns därmed inte alls övervärderad. Vitecs förvärvsdrivna omsättningstillväxt har sedan finanskrisen legat på cirka 25 procent om året i genomsnitt. När sedan marginalerna fortsätter att vara bra tack vare genomförda besparingar och en övergång från licenser till abonnemang i molnet blir det ännu bättre.

Vitec föreslår att utdelningen höjs till 3,35 kr per aktie, vilket ger en direktavkastning på måttliga 2,1 procent. Det är 13:e året på raken som Vitec höjer utdelningen, vilket däremot imponerar storligen och gör programvarubolaget till en av de bästa utdelningshöjarna på börsen. Bolagets soliditet är dessutom hyggliga 34 procent, men blir betydligt lägre om vi exkluderar goodwillposten på tillgångssidan.

Det var en hacka i resultatutvecklingen 2013 och sådana kan komma igen. Vi kan vara ännu säkrare på att aktiekursen kommer att svänga om börsen gör det, men även där ser Vitecs långa trend och ganska låga volatilitet (svängningar) bra ut.

Vitec är fortfarande ett relativt litet bolag. Börsvärdet är 820 miljoner kr och årsförsäljningen knappt en halv miljard. Det borgar för fortsatt snabb utveckling. För långsiktiga investerare lockar aktien.