Bostad Nuvarande prisuppgångar för särskilt villor är inte hållbart på sikt, utan bostadspriserna stiger endast svagt de närmaste åren, i linje med löneökningarna. På lång sikt är det dock inte möjligt att hur länge som helst fortsätta att öka skulderna, utan förr eller senare kommer en ny finanskris likt den svenska 1990-talkskrisen. Det säger Thomas Ekvall, prognoschef vid analysföretaget Prognoscentret.

Vi kommer att ha svagt stigande priser de närmaste åren, även om det kan komma bakslag, men de är då mer köplägen, anser Thomas Ekvall.

– Det är svårt att se att priserna skulle kunna öka så mycket mer än lönerna, gör de det kommer skuldkvotstaket att vara en broms. Det går inte i längden att ha en ökningstakt för småhus som vi har nu, på 10 procent, inte i Stockholm i alla fall, säger han.

”Inga fler sänkta räntor”

Ekvalls bedömning är att utvecklingen på arbetsmarknaden och hushållens inkomster blir avgörande för utvecklingen på bostadsmarknaden framöver eftersom övriga faktorer av betydelse inte lär ändras särskilt mycket.

– Räntorna kommer inte att höjas, men de är redan på så extremt låga nivåer att de inte heller kommer att kunna sänkas, säger han.

Samma sak är det med kreditgivningen, där Finansinspektionens olika regleringar sätter ett tak för hur mycket den kan öka samtidigt som Riksbankens köp av bostadsobligationer bidrar till att kreditgivningen inte heller lär dämpas.

– Finansinspektionen håller ned kreditefterfrågan medan Riksbanken trycker upp kreditutbudet. Det håller kreditgivningen kvar i mitten, säger Thomas Ekvall.

”Läget annorlunda än på 90-talet”

Samtidigt finns ett underskott på bostäder, då bostadsbyggandet under lång tid inte hållit jämna steg med befolkningsökningen. Inte heller detta kommer att ändras de närmaste åren, även om befolkningsökningen väntas bromsa in.

– Arbetsmarknaden är den enda variabel som på sikt kan variera särskilt mycket och löneökningarna blir därför avgörande för om vi kan ha fortsatt stigande priser. Särskilt gäller detta i Stockholm, där många redan lånar maximalt och där skuldkvotstaket håller tillbaka möjligheten till prisökningar, säger Thomas Ekvall.

Han säger också att läget nu är helt annorlunda än under den svenska 1990-talskrisen. Då gav en kombination av stigande realräntor, minskad kreditgivning, fallande inkomster och ett överskott på bostäder upphov till ett stort prisfall på bostadsmarknaden.

– Under finanskrisen var läget det omvända. Räntan sänktes, kreditgivningen ökade och det fanns ett underskott på bostäder, vilket i stället gav bostadspriserna en skjuts uppåt. Kombinationen av sänkta räntor och att det byggts för lite har sedan drivit priserna de senaste tio åren, säger Thomas Ekvall.

Många har förvånats över att bostadspriserna inte fallit mer till följd av coronakrisen, som i stort sett bara blev ett minimalt hack i kurvan under våren och där priserna redan efter några månader var uppe i nya rekordnivåer.

”Endast marginella inkomstsänkningar”

Enligt Thomas Ekvall är en viktig skillnad nu jämfört med tidigare kriser att finanspolitiken hållit uppe hushållens inkomster mer, särskilt för personer som i högre grad är bostadsköpare.

– Generösa permitteringsstöd och högre a-kassa har gjort att inkomsterna endast minskar marginellt för stora grupper. Samtidigt har hushållen fått pengar över när många tjänster, som resor, inte längre kunde konsumeras. Det har gjort att man kunnat lägga mer på sin bostad, vilket vi sett tydligt med renoveringar och sug efter en större bostad och fritidshus, säger han.

Även om stödet från finans- och penningpolitiken håller bostadsmarknaden under armarna på kort sikt kommer de dock med långsiktiga risker, varnar han.

– Sverige har skött sig bättre än många andra, som USA och euroområdet, men de steg vi tar är åt fel håll. Åtgärder som högre a-kassa och köp av bostadsobligationer urholkar på sikt tillväxtmöjligheterna i ekonomin. Det är skönt nu, men inte längre fram när man blåser upp bubblor, säger Thomas Ekvall.

”Ohållbart möta varje kris med lättnader”

Han säger även att det på sikt är ohållbart att möta varje kris med kraftigare och kraftigare lättnader för att få fart på utlåningen.

– Blir det billigare och billigare att låna lånar man mer och mer. Till slut har krediterna växt så mycket att det inte längre går att höja räntan. Överbelånar man sig går också en allt större del av inkomsterna till att betala räntor. Det leder till en lägre och lägre real ekonomisk tillväxt, som trycker ned inflationen vilket i sin tur pressar räntorna, både de reala och de nominella, säger han.

Till slut når man dock en punkt där det inte längre finns förtroende för att få tillbaka utlånade pengar, vilket gör att krediterna stryps och räntorna stiger. I detta läge kommer det bli omöjligt för centralbankerna att hålla nere räntorna längre.

– Förr eller senare blir det en kris som vi i Sverige hade på 90-talet. Men det håller så länge det håller och det lär inte braka samman de kommande tre åren i alla fall, säger Thomas Ekvall.

 

Placera
Bratt: Se upp för överexponering mot USA
Krönika
Lindberg: Fem nya spår för jakten på vinnare
Krönika
Lundkvist: En “blue sweep” kan ge starkt avslut på börsåret
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag kl 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Börsen
Bred nedgång på Stockholmsbörsen
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt i New York
Bolån
Handelsbanken sänker boräntorna
Riksbanken
"Kontanter måste skyddas och kompletteras med digitalt alternativ"
Sektor
SBB i miljardaffär i Finland
Analys
Volvo: Ökad efterfrågan får Pareto att höja riktkursen
Analyser
Här är torsdagens nya köprekar
Aktie
Readly får nytt avtal med Aller Media
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Kraftigt höjt substansvärde för Kinnevik
Rapport
Castellum höjer utdelningen för 23:e året i rad
Aktie
Pryljättens försäljning sjönk mer än väntat
Asien
Stimulans- och coronaoro sänker Asiens börser
Blankning
Ny blankare i SAS
Foto: istockphoto
Valuta
SEB: Medvind för kronanSpår ytterligare förstärkning mot EUR och USD
Analys
ABG: Bra läge kliva in i Lundin Energy
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Pandemin
Blankarna siktar på pandemivinnande bolag
Foto: istockphoto
Ädelmetaller
Silver: Fick "dubbel boost" efter prisrallyPriset på sjuårshögsta i augusti
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
HSBC: SAS behöver mer kapital trots 95 procents utspädning
Analys
Carnegie: Köp satellitbolaget"The sky is the limit"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Danske höjer Fabege"Indikation på starka prisnivåer"