Sektor Distansarbetet är här för att stanna. När covid-19 så småningom avtar återvänder många till arbetsplatserna. Men hemmaarbetandet har slagit igenom och kommer att fortsätta i en utsträckning som var otänkbar för ett halvår sedan. Det kommer att sätta ökande press på fastighetsaktierna, framför allt de med hög exponering mot kontorssegmentet, anser DNB.

DNB har i en ny analys studerat effekterna på fastighetsbolagen när hemmaarbetandet ökar. Analysen bygger på en egen genomförd undersökning med företagsledande personer i fastighetsbolag i Norge och Sverige.

Undersökningen visar att ledande personer i branschen förväntar sig att andelen distansarbete på svenska och norska kontor mer än fördubblas efter covid-19-epidemin, från 11 procent till 28 procent.

Strukturell förändring

En sådan stor rörelse lämnar ett bestående avtryck, och DNB uppskattar efter undersökningen att mellan 27 och 30 procent av kontorsarbetet i Norge och Sverige kommer att fortsätta arbeta på distans när smittan väl har lagt sig.

– Företagsledningar och anställda är inte helt tillbaka på kontoren än. Men det är intressant att ledningar nu öppnar för fria kontor, då vi ser det som en avgörande faktor för nedskalning av kontorsyta, säger Niklas Wetterling, analytiker på DNB och en av de ansvariga för analysen. 

Denna ”strukturella förändring” kommer starkt att påverka uthyrningsgraden i kontorsfastigheter, även om det sker successivt och utvecklingen är långsam. Pressen blir då stor på fastighetsaktier, framför allt de bolag som har hög exponering mot kontor.

Förändringen i arbetssätt blir dessutom permanent, även om slutsatsen är att det kan ta ganska många år innan det blir så. Men att rörelsen är igång blir redan nu negativt för vissa fastighetsaktier, särskilt för bolag med exponering mot kontorssegmentet, och särskilt i de regioner där marknadshyrorna är högt uppdrivna på grund av låga vakanstal.

Mest utsatta aktier

DNB tror att de fastighetsbolag som drabbas mest negativt är Fabege och Atrium Ljungberg, eftersom de har fokus på kontorsutveckling. Bolag med hög exponering mot regioner utanför huvudstäderna klarar sig bättre. DNB nämner Wihlborgs, Castellum och Klövern som exempel,

– Vi anser därför att investerare med lång investeringshorisont noga bör följa den långsiktiga strukturförändringen för kontorsfastigheter, säger Niklas Wetterling.

Före sommaren och före undersökningen gjorde DNB en genomgång av fastighetssektorn och satte rekommendationer på bolagen, och där distansarbetets påverkan på värderingarna var inprisade.

Tabellen nedan visar DNB:s rekommendationer i bokstavsordning.

Fastighetsaktie Rekommendation
Atrium Ljungberg Behåll
Balder Sälj
Castellum Köp
Catena Sälj
Citycon Köp
Entra Köp
Fabege Köp
Hufvudstaden Behåll
Klövern Behåll
Kungsleden Köp
Norwegian Property Köp
Olav Thon Köp
Pandox Köp
SBB Norden Sälj
Wallenstam Sälj
Wihlborgs Behåll
Källa: DNB